X hits on this document

841 views

0 shares

0 downloads

0 comments

174 / 224

174

 • c.

  Palveluvaihtoehdot. Mikäli Apple toteaa suojatun laitteiston vaativan korjaus- tai korvauspal- velua, Apple voi toimittaa korvaavan tuotteen tai uusista, kunnostetuista tai käyttökuntoisista käytetyistä osista valmistettuja osia. Korvaava tuote tai osat vastaavat toiminnallisesti korvat- tuja tuotteita tai osia, ja ne kuuluvat jäljellä olevaan sopimukseen sisältyvän suojan piiriin. Korvatuista tuotteista tai osista tulee Applen omaisuutta. Apple voi tarjota yhtä tai useam- paa seuraavista palveluvaihtoehdoista:

  • (i)

   Sisäänkantopalvelu on saatavana useimmille suojatuille laitteistoille. Asiakas voi palauttaa palvelua tarvitsevan suojatun laitteiston johonkin Applen omistamaan vähittäismyymä- lään tai Applen valtuuttaman palveluntarjoajan toimipaikkaan, joka tarjoaa sisäänkanto- palvelua. Palvelu tapahtuu toimipaikassa, tai myymälä tai palveluntarjoaja voivat lähettää suojatun laitteiston Applen korjauspalvelupisteeseen korjattavaksi. Kun asiakas saa tiedon, että palvelu on suoritettu, asiakas sitoutuu noutamaan tuotteen mahdollisimman pian.

  • (ii)

   Paikan päällä suoritettavaa palvelu on saatavana useille työasematietokoneille, jos suoja- tun laitteiston sijaintipaikka on 80 kilometrin säteellä Applen valtuutetusta paikan päällä palvelua tarjoavasta palveluntarjoajasta, jonka toimipaikka sijaitsee kohdassa 7(d) luetel- lussa maassa. Apple lähettää teknisen asiantuntijan suojatun laitteiston sijaintipaikkaan. Palvelu tapahtuu toimipaikassa, tai tekninen asiantuntija kuljettaa suojatun laitteiston Applen valtuuttaman palveluntarjoajan toimipaikkaan tai Applen korjauspalvelupistee- seen korjattavaksi. Mikäli suojattu laitteisto korjataan Applen valtuuttaman palveluntar- joajan toimipaikassa, Apple vastaa suojatun laitteiston kuljetuksen järjestämisestä asiak- kaan sijaintipaikkaan palvelun jälkeen. Mikäli tekniselle asiantuntijalle ei myönnetä pää- syä suojatun laitteiston luo sovittuna ajankohtana, mahdollisesta myöhemmästä käyn- nistä paikan päälle voidaan periä lisämaksu.

  • (iii)

   Suora korjauspalvelu postitse on saatavana useimmille suojatuille laitteistoille. Mikäli Apple toteaa asiakkaan suojatun laitteiston täyttävän postituspalvelun edellytykset, Apple lähettää asiakkaalle etukäteen maksetut lähetyslomaketarrat (ja jos asiakkaalla ei enää ole alkuperäispakkausta, Apple voi lähettää asiakkaalle pakkausmateriaalia) ja asiakas lähettää suojatun laitteiston Applen korjauspalvelupisteeseen ohjeiden mukai- sesti. Kun palvelu on suoritettu, Applen korjauspalvelupiste palauttaa suojatun laitteis- ton asiakkaalle. Apple maksaa lähetyskulut asiakkaan sijaintipaikkaan sekä sijaintipai- kasta, jos kaikkia ohjeita noudatetaan.

Suomi

Document info
Document views841
Page views841
Page last viewedWed Jan 18 22:33:45 UTC 2017
Pages224
Paragraphs2839
Words60781

Comments