X hits on this document

995 views

0 shares

0 downloads

0 comments

175 / 224

 • (iv)

  Tee-se-itse-varaosapalvelu on saatavana useille suojatun laitteiston osille, mikä mahdol- listaa sen, että asiakas voi itse huoltaa oman tuotteensa. Mikäli itse asennettavia varaosia on mahdollista käyttää kyseisessä tilanteessa, noudatetaan seuraavaa menettelyä.

  • (A)

   Tee-se-itse-varaosapalvelu, jossa Apple edellyttää korvatun osan palauttamista. Apple saattaa edellyttää luottokorttivaltuutusta vakuutena korvausosan vähittäis- myyntihinnasta. Mikäli asiakas ei voi antaa luottokorttivaltuutusta, Tee-se-itse-vara- osapalvelua ei välttämättä voida tarjota asiakkaalle, ja Apple tarjoaa vaihtoehtoisia järjestelyjä palvelun toimittamiseksi. Apple lähettää asiakkaalle korvausosan sekä asennusohjeet ja mahdollisesti kehotuksen palauttaa korvattu osa. Mikäli asiakas noudattaa ohjeita, Apple peruuttaa luottokorttivaltuutuksen, jolloin osaa ei veloi- teta asiakkaalta. Mikäli asiakas jättää palauttamatta korvatun osan vastoin ohjeita, Apple veloittaa luottokorttia valtuutetun summan edestä.

  • (B)

   Tee-se-itse-varaosapalvelu, jossa Apple ei edellytä korvatun osan palauttamista. Apple lähettää asiakkaalle maksuttoman korvausosan sekä sen mukana asennus- ohjeet ja vaatimukset koskien korvatun osan hävittämistä.

  • (C)

   Apple ei vastaa asiakkaalle aiheutuvista työkustannuksista, jotka liittyvät Tee-se-itse- varaosapalveluun. Mikäli asiakas haluaa lisäopastusta, asiakkaan tulee ottaa yhteyttä Appleen soittamalla AppleCare Protection Plan -pikaoppaassa (”Pikaopas”) olevaan puhelinnumeroon. Pikaopas sisältyy asiakkaan sopimuspakkaukseen.

Apple pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa muuttaa käyttämäänsä menetelmää tarjo- ta korjaus- tai korvauspalvelua asiakkaalle sekä suojatun laitteiston edellytyksiä saada mää- rätyllä tavalla toimitettua palvelua, mukaan lukien rajoituksetta paikan päällä suoritettava palvelu. Palvelu rajoittuu vaihtoehtoihin, jotka ovat saatavilla siinä maassa, jossa palvelua pyydetään. Palveluvaihtoehdot, osien saatavuus ja vastausajat saattavat vaihdella maakoh- taisesti. Ellei sovellettavan lain pakottavista säännöksistä muuta johdu, asiakas voi joutua vastaamaan lähetys- ja käsittelymaksuista, jos suojattua laitteistoa ei voida huoltaa siinä maassa, jossa se sijaitsee. Mikäli asiakas pyytää palvelua muussa kuin tuotteen hankinta- maassa, asiakkaan tulee noudattaa kaikkia sovellettavia vientilakeja ja säännöksiä ja vastata kaikista tullimaksuista, arvonlisäveroista ja muista veroluontoisista seuraamuksista ja mak- suista. Ulkomailla tapahtuvan palvelun osalta Apple voi korjata vialliset tuotteet ja osat tai vaihtaa ne toisiin vastaaviin tuotteisiin ja osiin, jotka vastaavat paikallisia laatuvaatimuksia.

Suomi

175

Document info
Document views995
Page views995
Page last viewedWed Jan 25 01:04:12 UTC 2017
Pages224
Paragraphs2839
Words60781

Comments