X hits on this document

858 views

0 shares

0 downloads

0 comments

177 / 224

b.

 • (ii)

  iPodin APP-sopimuksessa Apple tarjoaa teknistä tukea suojatulle laitteistolle, yhdessä suojatun laitteiston kanssa valmiiksi asennettuille ohjelmille (”iPod-ohjelmisto”) sekä suojatun laitteiston ja tuetun tietokoneen väliseen liitettävyyteen. Tuettu tietokone tarkoittaa tietokonetta, joka täyttää suojatun laitteiston liitettävyysvaatimukset ja jossa käytetään suojatun laitteiston tukemaa käyttöjärjestelmää. Apple tarjoaa tukea uusim- malle iPod-ohjelmistoversiolle ja sille käyttöjärjestelmälle, jota koskevaa liitettävyystukea se tarjoaa iPodin APP-sopimuksen nojalla, sekä edeltävälle tuetulle pääversiolle, mutta pidättää itsellään oikeuden muuttaa mille tahansa aikaisemmalle versiolle tarjoamaansa tukea milloin tahansa.

 • (iii)

  Apple-näytön APP-sopimuksessa Apple tarjoaa teknistä tukea suojatulle laitteistolle ja suojatun laitteiston ja tuetun tietokoneen väliseen liitettävyyteen. Tuettu tietokone tar- koittaa tietokonetta, joka täyttää suojatun laitteiston liitettävyysvaatimukset ja jossa käy- tetään suojatun laitteiston tukemaa käyttöjärjestelmää. Apple tarjoaa tukea uusimmalle käyttöjärjestelmälle, jota koskevaa liitettävyystukea se tarjoaa Apple-näytön APP-sopi- muksen nojalla, sekä edeltävälle tuetulle pääversiolle, mutta pidättää itsellään oikeuden muuttaa mille tahansa aikaisemmalle versiolle tarjoamaansa tukea milloin tahansa.

Rajoitukset. Sopimus ei kata:

 • (i)

  Mac OS –käyttöjärjestelmän ja kuluttajaohjelmien käyttöä asiakkaan toimesta palvelin- pohjaisissa sovelluksissa

 • (ii)

  ongelmia, jotka voitaisiin ratkaista päivittämällä uusin ohjelma- tai ohjelmistoversio

 • (iii)

  suojatun laitteiston, Mac OS -käyttöjärjestelmän, iPod-ohjelmiston tai kuluttajaohjelmien käyttöä tai muuntelua asiakkaan toimesta tavalla, jolla suojattu laitteisto tai ohjelmat eivät ole tarkoitettu käytettäviksi tai muunneltaviksi

 • (iv)

  kolmansien osapuolten tuotteita tai näiden vaikutusta suojattuun laitteistoon, Mac OS

  • -

   käyttöjärjestelmään, iPod-ohjelmistoon tai kuluttajaohjelmiin tai vuorovaikutusta näiden kanssa

 • (v)

  sellaista iPodin APP-sopimuksen puitteissa tapahtuvaa tietokoneen tai käyttöjärjestemän käyttöä, jolla ei ole yhteyttä iPod-ohjelmistoon tai suojatun laitteiston liitettävyyteen

 • (vi)

  sellaista Apple-näytön APP-sopimuksen puitteissa tapahtuvaa tietokoneen tai käyttöjär- jestelmän käyttöä, jolla ei ole yhteyttä suojatun laitteiston liitettävyyteen

Suomi

177

Document info
Document views858
Page views858
Page last viewedThu Jan 19 13:49:31 UTC 2017
Pages224
Paragraphs2839
Words60781

Comments