X hits on this document

903 views

0 shares

0 downloads

0 comments

178 / 224

178

3.

4.

  • (vii)

   muita Apple-ohjelmia kuin soveltuvan sopimuksen kattamia Mac OS -käyttöjärjestelmää, iPod-ohjelmistoa tai kuluttajaohjelmia

  • (viii)

   Mac OS -ohjelmistoa palvelimille

  • (ix)

   Mac OS –ohjelmistoa tai mitä tahansa Apple-ohjelmia, jotka on nimetty beeta- tai ennakkoversioiksi tai varustettu vastaavalla merkinnällä

  • (x)

   kolmansien osapuolten verkkoselaimia, sähköpostiohjelmia tai internet-palvelun- tarjoajien ohjelmia taikka näiden käytön edellyttämiä Mac OS -konfigurointeja

  • (xi)

   suojatussa laitteistossa olevien tai siihen tallennettujen ohjelmien tai tietojen vahingoit- tumista tai menetystä.

 • c.

  Teknisen tuen saaminen. Asiakas voi saada teknistä tukea soittamalla Pikaoppaassa ilmoi- tettuun puhelinnumeroon. Applen teknisen tuen edustaja antaa asiakkaalle teknistä tukea. Applen palveluajat on ilmoitettu Pikaoppaassa. Apple pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa muuttaa teknisten palvelujen aikoja sekä puhelinnumeroita. Verkkopohjaisia tuki- resursseja tarjotaan asiakkaalle Applen verkkosivustolla (www.apple.com/fi/support).

Asiakkaan velvollisuudet Saadakseen sopimuksen piiriin kuuluvaa palvelua asiakas sitoutuu seuraavaan:

 • a.

  ilmoittamaan sopimusnumeron ja suojatun laitteiston sarjanumeron

 • b.

  antamaan tietoja suojattuun laitteistoon liittyvien ongelmien oireista ja syistä

 • c.

  noudattamaan Applen antamia ohjeita, mukaan lukien rajoituksetta pidättäytyminen lähettä- mästä Applen tuotteita ja lisävarusteita, jotka eivät kuulu korjaus- tai korvauspalvelun piiriin ja pakkaamaan suojattu laitteisto toimitusta koskevien ohjeiden mukaisesti

 • d.

  päivittämään uusimmat ohjelma- ja ohjelmistoversiot ennen palvelun hakemista.

Vastuun rajoitus KULUTTAJAT, JOTKA ASUINMAANSA LAKIEN MUKAAN KUULUVAT KULUTTAJASUOJALAKIEN TAI -MÄÄRÄYSTEN PIIRIIN, OVAT TÄMÄN SOPIMUKSEN NOJALLA SAATAVIEN ETUJEN LISÄKSI OIKEUTETTUJA KAIKKIIN KYSEISTEN LAKIEN JA MÄÄRÄYSTEN MUKAISIIN OIKEUKSIIN JA KOR- VAUKSIIN. MIKÄÄN TÄSSÄ SOPIMUKSESSA EI VAIKUTA SOVELLETTAVAN LAIN PAKOTTAVIEN SÄÄNNÖKSIEN MUKAISIIN KULUTTAJAN OIKEUKSIIN, MUKAAN LUKIEN KULUTTAJAN OIKEUS

Suomi

Document info
Document views903
Page views903
Page last viewedSat Jan 21 03:02:33 UTC 2017
Pages224
Paragraphs2839
Words60781

Comments