X hits on this document

967 views

0 shares

0 downloads

0 comments

180 / 224

sääteisiin kaupanpurkuoikeuksiin tai kuluttajan palautusoikeuteen (kuten lakisääteisenä katumus- aikana). Mikäli asiakas tekee peruutuksen myöhemmin kuin kolmenkymmenen (30) päivän kulut- tua tämän sopimuksen vastaanottamisesta, asiakkaalle hyvitetään sopimuksen alkuperäisestä han- kintahinnasta suhteellinen osuus, joka perustuu jäljellä olevan tukijakson prosentuaaliseen mää- rään, vähennettynä (a) kohdassa 8 ilmoitetulla soveltuvalla peruutusmaksulla tai kymmenellä pro- sentilla (10%) suhteellisesta määrästä sen mukaan, kumpi näistä on pienempi, ja (b) tämän sopi- muksen puitteissa asiakkaalle mahdollisesti toimitettujen palvelujen arvolla. Ellei sovellettavan pai- kallisen lain säännöksistä muuta johdu, Apple voi peruuttaa tämän sopimuksen antamalla siitä kir- jallisen ilmoituksen kolmekymmentä (30) päivää aikaisemmin, jos suojattun laitteiston koskevia huolto-osia ei enää ole saatavilla. Mikäli Apple peruuttaa tämän sopimuksen, asiakas saa suhteelli- sen maksunpalautuksen sopimuksen jäljellä olevan voimassaolonajan osalta.

6.

Sopimuksen siirto Asiakas saa siirtää tämän sopimuksen uudelle omistajalle lähettämällä tai faksaamalla siirtoilmoi- tuksen Applen asiakastukeen, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland (faksi- numero: +353-(0)21-428-3917). Asiakkaan tulee toimittaa sopimusnumero, siirrettävän suojatun lait- teiston sarjanumero, sopimuksen ostotosite sekä uuden omistajan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Yleiset ehdot

a.

Apple voi teettää velvoitteensa alihankkijalla tai toimeksiantona kolmansilla osapuolilla, mutta ei tämän perusteella vapaudu velvoitteistaan asiakkaaseen nähden.

b.

Apple ei vastaa tähän sopimukseen perustuvien palvelujen suorittamatta jättämisestä tai vii- vytyksistä, jotka ovat seurausta Applen kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolisista tekijöistä.

c.

Asiakkaan ei edellytetä suorittavan ennaltaehkäisevää ylläpitoa suojatulle laitteistolle sopi- muksen mukaisten palvelujen saamiseksi.

d.

Tämä sopimus on tarjolla ja voimassa oleva ainoastaan Itävallassa, Belgiassa, Tanskassa (ei kui- tenkaan Grönlannissa ja Färsaarilla), Saksassa, Suomessa (ei kuitenkaan Ahvenanmaalla), Rans- kassa (lukuun ottamatta Korsikaa tai ulkoranskalaisia hallinto- ja muita alueita), Irlannissa, Ita- liassa, Luxemburgissa, Monacossa, Alankomaissa, Espanjassa (myös Baleaareilla mutta ei Kana- rian saarilla, Ceutassa eikä Melillassa), Ruotsissa, Sveitsissä, Liechtensteinissa, Norjassa (ei kuiten-

7.

180

Suomi

Document info
Document views967
Page views967
Page last viewedMon Jan 23 15:44:27 UTC 2017
Pages224
Paragraphs2839
Words60781

Comments