X hits on this document

929 views

0 shares

0 downloads

0 comments

181 / 224

kaan Huippuvuorilla) ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tämä sopimus on tarjolla ainoastaan täysi-ikäisille henkilöille. Tämä sopimus ei ole saatavilla maissa, joissa laki kieltää sen.

 • e.

  Täyttäessään velvoitteitaan Apple voi harkintansa mukaan ja yksinomaan tarkkaillakseen Applen vastausten laatua tallentaa asiakkaan ja Applen välisistä puheluita osittain tai kokonaisuudessaan.

 • f.

  Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että Applen joutuu keräämään, käsittelemään ja käyttämään asiakkaan tietoja voidakseen täyttää sopimuksen mukaiset palvelua ja tukea koskevat velvoit- teensa. Tämä voi käsittää asiakkaan tietojen siirtämisen sellaisissa maissa sijaitseville konser- niyhtiöille tai palvelujentarjoajille, joissa tietoturvalait eivät välttämättä ole yhtä kattavia kuin asiakkaan asuinmaassa, mukaan lukien rajoituksetta Australia, Kanada, EU-maat, Intia, Japani, Kiinan kansantasavalta sekä Yhdysvallat.

 • g.

  Apple suojaa asiakkaan tiedot Applen yksityisyydensuojaperiaatteiden mukaisesti. Näihin periaatteisiin voi tutustua osoitteessa URL www.apple.com/fi/legal/privacy. Mikäli asiakas haluaa tarkastella itseään koskevia Applen hallussa olevia tietoja tai mikäli asiakas haluaa tehdä muutoksia, asiakas voi vierailla osoitteessa ”http://www.apple.com/contact/myinfo” www.apple.com/contact/myinfo päivittääkseen yhteystietonsa tai asiakas voi ottaa yhteyt- tä Applen Euroopan tiedonvalvontaan osoitteessa privacy@euro.apple.com.

 • h.

  Tämän sopimuksen sopimusehdot syrjäyttävät kaikki mahdollisten ostotilausten tai muiden asiakirjojen ehdoissa olevat ristiriitaisuudet tai lisä- taikka muut ehdot, ja ne muodostavat asiakkaan ja Applen välisen sopimuksen kokonaisuudessaan.

 • i.

  Apple ei ole velvollinen uudistamaan tätä sopimusta. Mikäli Apple tarjoaa uudistamista, Apple päättää hinnasta ja ehdoista.

 • j.

  Tämän sopimuksen puitteissa ei ole saatavana mitään epävirallista riidanratkaisumenettelyä.

 • k.

  Tähän sopimukseen liittyvät taloudelliset velvoitteet turvaa Apple Computer International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irlannin tasavalta. Siinä tapauksessa, että Apple Computer International laiminlyö kyseiset velvoitteet, Apple Computer Limited, Irlannin tasavallan lakien mukaan rekisteröity yhtiö, vastaa kyseisistä velvoitteista.

 • l.

  Tähän sopimukseen sovelletaan sen maan lakeja, josta oikeus tähän sopimukseen on hankit- tu ja jossa se on pantu täytäntöön. Tämä lainkäyttöalueen valinta ei sisällä kyseisen lainkäyt- töalueen lainvalintaa koskevia ehtoja eikä Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälistä kaup- paa koskevaa sopimusta.

Suomi

181

Document info
Document views929
Page views929
Page last viewedSun Jan 22 02:30:34 UTC 2017
Pages224
Paragraphs2839
Words60781

Comments