X hits on this document

786 views

0 shares

0 downloads

0 comments

182 / 224

182

  • m.

   Mikäli näiden sopimusehtojen jokin kohta tai osa katsotaan pätemättömäksi, mitättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen kohta tai osa poistetaan sopimusehdoista ja jäljellä oleva sopimusehdot pysyvät voimassa täysimääräisesti.

 • 8.

  Maakohtaiset ehdot

Seuraavia maakohtaisia ehtoja sovelletaan mahdollisten epäjohdonmukaisuuksien ilmetessä kos- kien jotain tämän sopimuksen muuta ehtoa:

SUOMI

KOHTA 4 - JOS OLET KULUTTAJA, MIKÄÄN TÄMÄN SOPIMUKSEN KOHTA EI RAJOITA TAI POISTA APPLEN VASTUUTA LAINVASTAISEN MENETTELYN JOHDOSTA. MIKÄÄN TÄMÄN SOPIMUKSEN KOHTA EI RAJOITA KULUTTAJIEN LAKISÄÄTEISIÄ OIKEUKSIA.

MIKÄLI ET OLE KULUTTAJA:

 • -

  TÄSSÄ SOPIMUKSESSA MÄÄRITELLÄÄN KOKONAISUUDESSAAN APPLEN VELVOLLISUUDET JA

VASTUU KOSKIEN TUOTTEIDEN TOIMITTAMISTA (JA PUHELINTUEN JA TAKUUHUOLLON TOIMIN- TAA) JA PALVELUIDEN SUORITTAMISTA

 • -

  APPLEA SITOVAT AINOASTAAN TÄSSÄ SOPIMUKSESSA NIMENOMAISESTI MAINITUT TAKUUT,

TAKUUEHDOT JA MUUT EHDOT

 • -

  VASTUU EI KOSKE TUOTTEISIIN TAI PALVELUIHIN LIITTYVIÄ TAKUITA, TAKUUEHTOJA TAI MUITA

EHTOJA, JOTKA MUUTOIN LIITTYISIVÄT TÄHÄN SOPIMUKSEEN TAI LIITETTÄISIIN NIIHIN LAIN, ASETUKSEN TAI MUUN VASTAAVAN MÄÄRÄYKSEN PERUSTEELLA (MUKAAN LUKIEN RAJOITUK- SETTA KAIKKI LAATUUN, TARKOITUKSENMUKAISUUTEEN, KOHTUULLISENA PIDETTÄVÄÄN HUOLTOON TAI KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT EHDOT). APPLE EI OLE VASTUUSSA SIITÄ, VASTAAVATKO TUOTTEET TAI PALVELUT ASIAKKAAN TARPEITA.

MIKÄÄN TÄSSÄ SOPIMUKSESSA EI RAJOITA TAI POISTA APPLEN VASTUUTA KUOLEMANTA- PAUKSESSA TAI HENKILÖVAHINKOTAPAUKSESSA, MIKÄLI NE OVAT AIHEUTUNEET APPLEN HUOLIMATTOMUUDESTA TAI PETOLLISESTA MENETTELYSTÄ.

Suomi

Document info
Document views786
Page views786
Page last viewedMon Jan 16 18:32:50 UTC 2017
Pages224
Paragraphs2839
Words60781

Comments