X hits on this document

869 views

0 shares

0 downloads

0 comments

183 / 224

MIKÄLI EDELLÄ OLEVASTA EI MUUTA JOHDU, APPLE EI TÄMÄN SOPIMUKSEN PUITTEISSA OLE KORVAUSVASTUUSSA TULOJEN MENETYKSISTÄ, VOITTOJEN MENETYKSISTÄ, SOPIMUSTEN ME- NETYKSISTÄ, TIETOJEN MENETYKSISTÄ TAI MISTÄÄN EPÄSUORISTA TAI SUORISTA MENETYK- SISTÄ TAI VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TAI AIHEUTUVAT RIKKOMUKSESTA (MUKAAN LU- KIEN HUOLIMATTOMUUS), SOPIMUSRIKKOMUKSISTA TAI MUUSTA VASTAAVASTA.

MIKÄLI EDELLÄ OLEVASTA EI MUUTA JOHDU, SOPIMUKSEN MUKAAN APPLEN ENIMMÄISVAS- TUU SOPIMUSSUHTEESSA, RIKKOMUKSISSA (MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS) TAI MUUS- SA VASTAAVASSA TAPAUKSESSA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ ASIAKKAAN TUOTTEESTA JA/TAI PALVELUSTA MAKSAMAA HINTAA.

Kohta 5 – Mikäli asiakas tekee peruutuksen yli 30 päivän kuluttua tämän sopimuksen vastaanotta- misesta, asiakas saa suhteellisen maksunpalautuksen sopimuksen alkuperäisestä hankintahinnasta vähennettynä EUR 25,00 peruutusmaksulla tai 10 prosentilla suhteellisesta määrästä sen mukaan, kumpi näistä on pienempi.

Jos olet kuluttaja, ja olet solminut tämän sopimuksen etäsopimuksena (Apple Store -verkkosivus- tolla tai puhelimitse), sinulla on oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 päivän kuluessa sen hankkimi- sesta. Saat peruutuksen yhteydessä täyden hyvityksen.

Kv1.0

Suomi

183

Document info
Document views869
Page views869
Page last viewedFri Jan 20 00:19:26 UTC 2017
Pages224
Paragraphs2839
Words60781

Comments