X hits on this document

857 views

0 shares

0 downloads

0 comments

188 / 224

188

 • Lad iPod

Hvis iPod-enheten ikke reagerer, er det mulig at den må lades. Koble iPod direkte til datamaskinen eller til en iPod-strømforsyningsenhet hvis du har en. Forsikre deg om at du bruker kabelen som ble levert sammen med iPod og at iPod er koblet til en høyeffekts USB-utgang. Når iPod er koblet til en strømkilde, er det mulig at batterisymbolet animeres for å vise at den lader (lyset skal blinke på en iPod shuffle). Det er mulig at du må vente i opptil 15 minutter før symbolet animeres. Når iPod er tilkoblet en strømkilde, kan du trykke på en hvilken som helst knapp for å slå den på.

Hvis iPod ikke reagerer

 • Tilbakestill iPod

Hvis iPod ikke reagerer, er det mulig at den må tilbakestilles:

 • 1.

  Koble iPod til datamaskinen eller en iPod-strømforsyningsenhet hvis du har en. Forsikre deg om at datamaskinen er på og stilt inn til å ikke gå i dvale.

 • 2.

  Slå låseknappen på og deretter av (skyv den mot HOLD, og skyv den den deretter tilbake).

 • 3.

  Trykk på og hold nede midtknappen og menyknappen samtidig til Apple-logoen vises.

 • 4.

  iPod shuffle-brukere kan stille på/av-bryteren til av-stillingen i 5 sekunder for å tilbakestille.

  • Gjenoppbygg iPod

Hvis iPod fortsatt ikke reagere etter at du har tilbakestilt den, er det mulig at du må gjenoppbygge iPod-programvaren. Når du skal gjenoppbygge iPod-programvaren, laster du ned programmet iPod-programvareoppdatering fra webstedet for iPod-support på www.apple.com/no/support/ ipod. Hvis du vil ha mer informasjon om gjenopopbygging av iPod-programvaren, kan du gå til Apples websted for support og søke etter AppleCare Knowledge Base-artikkelen « Restoring iPod to factory settings» ved å skrive inn 60983.

Norsk

Document info
Document views857
Page views857
Page last viewedThu Jan 19 13:44:12 UTC 2017
Pages224
Paragraphs2839
Words60781

Comments