X hits on this document

872 views

0 shares

0 downloads

0 comments

189 / 224

Hvis iPod-skjermen viser meldingen «Ikke koble fra» Du må ikke koble fra iPod når meldingen «Ikke koble fra» vises på iPod-skjermen. Hvis du kobler fra når denne meldingen vises, kan filene på iPod bli skadet. Når du skal koble iPod fra datamaskinen, markerer du iPod i kildelisten i iTunes og klikker på utmatingsknappen.

På en Macintosh-maskin kan du også flytte iPod-symbolet på skrivebordet til papirkurven for å mate den ut. Windows-brukere kan bruke «Trygg fjerning av maskinvare» i oppgavelinjen. Når det er trygt å koble iPod fra datamaskinen, vises et stort batterisymbol eller hovedmenyen på iPod. Hvis du vil vite mer om tilkobling og frakobling, kan du lese dokumentasjonen som fulgte med iPod.

Hvis du trenger teknisk support, reparasjon eller omleveringsservice

  • Besøk webstedet for iPod-support

Webstedet for iPod-support inneholder koblinger til tilgjengelige servicealternativer, iPod- opplæring, diskusjoner og andre ressurser som gir deg svar på forskjellige «Hvordan»-spørsmål. Du finner webstedet på www.apple.com/no/support/ipod.

  • Kontakt Apple for ytterligere hjelp

Hvis ingen av tipsene over hjelper deg med å løse problemet, tar du kontakt med Apple. Når du ringer til Apple, ber en Apple-representant deg om å oppgi avtalenummeret for AppleCare Protection Plan for iPod eller iPod-serienummeret som er gravert på baksiden av iPod.

Kontaktinformasjon (47) 815 00 158

08.00 til 19.45 (mandag til fredag) 10.00 til 17.45 (lørdag)*

  • *

    Telefonnumre og åpningstider kan variere og kan endres. Du finner en liste med den nyeste lokale og internasjonale

k o n t a k t i n f o r m a s j o n e n p å w w w . a p p l e . c o m / c o n t a c t / p h o n e _ c o n t a c t s . h t m l .

Norsk

189

Document info
Document views872
Page views872
Page last viewedFri Jan 20 03:46:42 UTC 2017
Pages224
Paragraphs2839
Words60781

Comments