X hits on this document

868 views

0 shares

0 downloads

0 comments

191 / 224

AppleCare Protection Plan for iPod

Vilkår og betingelser

Kundens AppleCare Protection Plan («APP»), AppleCare Protection Plan for iPod («APP for iPod») eller AppleCare Protection Plan for Apple Display («APP for Apple Display»), (disse refereres heretter til som «Planen») er regulert av disse vilkår og betingelser og utgjør Kundens servicekontrakt med Apple Computer International («Apple»). I henhold til disse vilkår og betingelser dekker Kundens Plan (i) mangler knyttet til de Apple-produkter som er angitt i Kundens Plansertifikat eller i Dekningsbeviset (referert til som «Planbekreftelse») og det tilleggsutstyr som følger med i produktets/produktenes originalinnpakning («Dekket utstyr»), og (ii) gir Kunden adgang til telefon- og internettbaserte support- ressurser for det Dekkede utstyr. Planbekreftelsen mottas etter at Kunden har registrert Planens entydige avtale- eller registreringsnummer («Planavtalenummer») slik det er beskrevet i instruksjonene som følger med i Planens innpakning. Kunder som velger automatisk registrering, der dette er tilgjengelig, vil automatisk motta sin Planbekreftelse. Planens varighet («Dekningsperiode») fremgår og ender på den datoen som fremgår av Planbekreftelsen. Planens pris fremgår av originalkvittering for kjøp av Planen.

  • 1.

    Reparasjonsdekning

    • a.

      Dekningsomfang. Kundens rett til dekning ved mangler begynner på datoen for utløpet av Apples ettårige maskinvaregaranti, og ender ved utløpet av Dekningsperioden («Reparasjonsdekningsperiode»). Apple vil fremskaffe både deler og arbeidskraft, men vil kunne kreve at Kunden selv skifter ut visse enkelt installerbare deler slik beskrevet nærmere nedenfor. Apple kan benytte erstatningsprodukter eller deler som er laget av nye, fornyede (refurbished) eller anvendelige brukte deler. Erstatningsproduktet eller -delene vil være funksjonelt identisk(e) med de(t) erstattede produktet/produktene eller deler av det/disse, og vil være omfattet av den resterende dekningsperiode i henhold til Planen. De utskiftede produkter og deler tilfaller Apple og blir Apples eiendom. Apple anbefaler på det sterkeste Kunden å ta sikkerhetskopier av alle data og all programvare som befinner seg i eller er tatt opp på det Dekkede utstyr, før det Dekkede utstyr gjøres tilgjengelig for reparasjons- eller Norsk

191

Document info
Document views868
Page views868
Page last viewedFri Jan 20 00:10:56 UTC 2017
Pages224
Paragraphs2839
Words60781

Comments