X hits on this document

997 views

0 shares

0 downloads

0 comments

192 / 224

192

b.

Norsk

omleveringsservice. Hvor omfattende support som tilbys Kunden, vil variere i henhold til den Planen Kunden har kjøpt, som nærmere beskrevet nedenfor.

  • (i)

    Under AP , dekker Apple det Dekkede utstyr og en Apple-skjerm, forutsatt at dette er kjøpt samtidig og registrert sammen med en Mac mini, Mac Pro, MacBook Pro, PowerBook eller Power Mac som også er dekket. Apple-mus og -tastatur er også dekket under APP dersom disse er inkludert i det Dekkede utstyr (eller kjøpt sammen med en Mac mini.) Et Airport Extreme-kort, en Airport Express- eller Airport Extreme- basestasjon, en Apple-DVI-til-ADC-skjermadapter og Apple RAM-moduler er også dekket av Planen dersom dette utstyret eies av Kunden og benyttes sammen med det utstyr som er dekket. Dersom det i løpet av Reparasjonsdekningsperioden oppdages feil i materialet eller konstruksjonen i det Dekkede utstyr, kan Apple, forutsatt at det er tillatt etter gjeldende preseptorisk lov, velge hvorvidt Apple skal reparere eller omlevere det aktuelle produktet.

  • (ii)

    Under APP for iPod, kan Apple, forutsatt at det er tillatt etter gjeldende preseptorisk lov, velge hvorvidt Apple skal reparere eller omlevere det berørte Dekkede utstyr, dersom (i) det i løpet av Reparasjonsdekningsperioden oppdages en feil i det Dekkede utstyrs materiale eller konstruksjon, eller (ii) batterikapasiteten til iPod-batteriet i løpet av Dekningsperioden er redusert med mer enn femti (50 %) prosent i forhold til den opprinnelige kapasiteten etter å ha vært fulladet, og den iPod som er omfattet, spiller musikk med alle innstillinger nullstilt.

  • (iii)

    Under APP for Apple Display, kan Apple, forutsatt at det er tillatt etter gjeldende preseptorisk lov, velge hvorvidt de skal reparere eller omlevere det berørte Dekkede utstyr dersom det i løpet av Reparasjonsdekningsperioden oppdages en feil i det Dekkede utstyrs materiale eller konstruksjon.

Begrensninger. Planen dekker ikke:

(i)

Installering, flytting eller fjerning av det Dekkede utstyr, eller installering, flytting, reparasjon eller vedlikehold av utstyr som ikke er dekket (herunder inkludert tilbehør, vedlegg og annet utstyr som for eksempel eksternt modem) eller utvendige elektriske tilkoblinger til det Dekkede utstyr.

Document info
Document views997
Page views997
Page last viewedWed Jan 25 02:30:33 UTC 2017
Pages224
Paragraphs2839
Words60781

Comments