X hits on this document

981 views

0 shares

0 downloads

0 comments

193 / 224

 • (ii)

  Skade på det Dekkede utstyr som er forårsaket av ulykke, misbruk, forsømmelse, feilbruk (inkludert feilinstallering eller reparasjon eller vedlikehold utført av andre enn Apple eller en Apple-autorisert serviceleverandør), urettmessig modifisering, ekstreme miljøtilstander (herunder ekstreme temperaturer eller fuktighet), ekstremt fysisk eller elektrisk trykk eller interferens, svingninger eller bølger av elektrisk spenning, lyn, statisk elektrisitet, brann, øvrige force majeure-hendelser eller andre utenforliggende årsaker.

 • (iii)

  Utstyr med et serienummer som er endret, gjort uleselig eller som på annen måte er fjernet.

 • (iv)

  Problemer forårsaket av annet enn det Dekkede utstyr i henhold til disse vilkår, herunder utstyr som ikke er merket med Apple-symbol, uavhengig av om dette er kjøpt samtidig med det Dekkede utstyr.

 • (v)

  Service som er påkrevd som følge av en beslutning fra offentlig myndighet som har funnet sted etter datoen for kjøp av Planen.

 • (vi)

  Anskaffelse av reserveutstyr til bruk i perioden hvor det Dekkede utstyr blir reparert.

 • (vii)

  Dekket utstyr som er mistet eller har blitt stjålet. Denne Planen dekker kun utstyr som tilbakeleveres Apple i sin helhet.

 • (viii)

  Kosmetisk skade på det Dekkede utstyr, inkludert, men ikke begrenset til skraper, hakk og skader i plast rundt utganger, som ikke på annen måte virker inn på funksjonaliteten eller vesenlig innvirker på Kundens bruk av det Dekkede utstyr.

 • (ix)

  Forbruksdeler, slik som batterier, unntatt tilfeller der feil ved batteriet dekkes av APP for iPod, eller med mindre feilen har oppstått som følge av feil i materialet eller i konstruksjonen.

 • (x)

  Forebyggende vedlikehold av det Dekkede utstyret; eller

 • (xi)

  Skade på, eller tap av programvare eller data i eller som er tatt opp ved hjelp av det Dekkede utstyr. Når Apple utfører reparasjons- eller omleveringsservice, skal Apple iverksette rimelige tiltak for å reinstallere det Dekkede utstyrs opprinnelige programvarekonfigurasjon og senere oppdaterte versjoner, men Apple vil ikke tilby restitusjon eller overføring av programvare eller data i den overhalte delen som ikke opprinnelig var en del av det Dekkede utstyr.

Norsk

193

Document info
Document views981
Page views981
Page last viewedTue Jan 24 10:05:24 UTC 2017
Pages224
Paragraphs2839
Words60781

Comments