X hits on this document

915 views

0 shares

0 downloads

0 comments

195 / 224

 • (iv)

  Gjør-det-selv-service er tilgjengelig for mye av det Dekkede utstyret. Denne servicen tillater Kunden å utføre service på sitt eget produkt. Dersom gjør-det-selv-service er tilgjengelig i det aktuelle tilfellet, vil følgende prosess gjelde.

  • (A)

   Gjør-det-selv-service der Apple krever retur av delen som skal erstattes. Apple kan kreve at Kunden gir Apple kredittkortopplysninger som sikkerhet for prisen for erstatningsdelen. Dersom Kunden ikke kan fremlegge slike kredittkortopplysninger, vil Gjør-det-selv- service ikke kunne tilbys og Apple vil tilby en alternativ serviceordning. Apple vil sende Kunden en erstatningsdel med instruksjoner og eventuelle krav med hensyn til retur av den erstattede delen. Dersom Kunden følger de angitte instruksjoner vil Apple slette kredittkortopplysningene slik at Kunden ikke vil bli belastet for delen. Dersom den erstattede delen ikke returneres etter instruksjonen, vil Apple belaste kredittkortet for det aktuelle beløp.

  • (B)

   Gjør-det-selv-service der Apple ikke krever retur av den erstattede delen. Apple vil kostnadsfritt sende Kunden en erstatningsdel med instruksjoner for hvordan delen skal installeres og eventuelle krav med hensyn til avhending av den erstattede delen.

  • (C)

   Apple er ikke ansvarlig for eventuelle arbeidskostnader i som måtte påløpe i for- bindelse med Gjør-det-selv-service. Hvis du trenger hjelp, kontakter du Apple på det telefonnummeret som er oppgitt på slutten av disse Vilkår og betingelser.

Apple forbeholder seg retten til å endre sine nåværende måter å tilby Kunden reparasjon og omlevering, herunder forbeholder Apple seg retten til å endre Kundens frihet til å velge en spesiell type service. Service vil begrense seg til å omfatte de til enhver tid tilgjengelige alternativer i det landet hvor det er bedt om service. Servicetilbud, tilgjengelighet av deler og responstid kan variere fra land til land. Kunden vil i henhold til gjeldende preseptoriske regler kunne bli ansvarlig for frakt og håndtering av kostnader dersom det Dekkede utstyret ikke kan repareres i det aktuelle landet det befinner seg. Dersom du ber om garantiservice i et annet land enn det land hvor produktet er kjøpt, er du ansvarlig for å overholde relevant eksportlovgivning samt forskrifter, samt at du vil være ansvarlig for alle tollavgifter, merverdiavgift og andre skatter og avgifter som måtte påløpe. Ved internasjonal garantiservice kan Apple reparere eller bytte mangelfulle produkter og deler ved å benytte sammenlignbare produkter og deler overensstemmende med lokal standard.

d.

Tilgang til reparasjon og omleveringsservice. For å få tilgang til service i henhold til denne

Norsk

195

Document info
Document views915
Page views915
Page last viewedSat Jan 21 14:37:09 UTC 2017
Pages224
Paragraphs2839
Words60781

Comments