X hits on this document

894 views

0 shares

0 downloads

0 comments

198 / 224

198

3.

4.

  • (vii)

   Annen Apple-programvare enn Mac OS, iPod-programvare eller Forbrukerprogramvare, som er dekket under den aktuelle Plan.

  • (viii)

   Mac OS-programvare for tjenere.

  • (ix)

   Mac OS-programvare eller enhver Apple-programvare benevnt «beta», «prerelease», «preview» eller liknende merket programvare.

  • (x)

   Nettlesere og e-postprogrammer fra tredjepartsleverandører, programvare fra Internett- tjenesteleverandører eller konfigurering av Mac OS som er nødvendig for bruk av disse.

  • (xi)

   Skade på eller tap av enhver programvare eller data som befinner seg inne i eller som er tatt opp ved hjelp av det Dekkede utstyr.

 • c.

  Tilgang til teknisk support. For å få tilgang til teknisk support, kan Kunden ringe det telefonnummeret som er oppgitt på slutten av disse Vilkår og betingelser. Apples supporttekniske representant vil deretter tilby Kunden teknisk support. Apples åpningstider for service er oppgitt på slutten av disse Vilkår og betingelser. Apple forbeholder seg retten til enhver tid til å endre telefonnummer og åpningstider for teknisk support. Internett- basterte supporttjenester tilbys Kunden på Apples websider (www.apple.com/no/support).

Kundens ansvar For at Kunden skal kunne få service i henhold til Planen, må Kunden samtykke til følgende:

 • a.

  Å fremskaffe Planavtalenummeret og serienummeret som fremgår av det Dekkede utstyr.

 • b.

  Å gi informasjon om tegn på feil og mulige årsaker til problemene med det Dekkede utstyr.

 • c.

  Følge de instruksjonene som Apple gir, inkludert men ikke begrenset til å avstå fra å sende produkter til Apple som ikke er dekket av Apples reparasjon - eller omleveringsservice, og til å pakke dekket utstyr i samsvar med fraktinstruksjonene.

 • d.

  Oppgradere programvaren til nyeste versjon før Kunden tar kontakt med Apple servicesenter.

Ansvarsbegrensninger APPLE, DERES PERSONELL OG AGENTER VIL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET KUNNE HOLDES ANSVARLIGE OVERFOR KUNDEN ELLER OVERFOR NOEN SENERE EIERE FOR INDIREKTE TAP ELLER KONSEKVENSSKADER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL KOSTNADER FORBUNDET MED GJENVINNING, REPROGRAMMERING, ELLER REPRODUSERING AV PROGRAM ELLER DATA,

Norsk

Document info
Document views894
Page views894
Page last viewedFri Jan 20 20:29:17 UTC 2017
Pages224
Paragraphs2839
Words60781

Comments