X hits on this document

989 views

0 shares

0 downloads

0 comments

199 / 224

5.

ELLER FORSØMMELSE AV Å BEVARE TAUSHETSPLIKTEN VEDRØRENDE DATA, TAP AV INNTEKT, FORTJENESTE, OMSETNING ELLER FORVENTEDE BESPARELSER SOM RESULTAT AV APPLES FORPLIKTELSER I HENHOLD TIL DENNE PLANEN. MED DEN MAKSIMALE GRENSEN FOR HVA SOM ER TILLATT ETTER GJELDENDE RETT SKAL IKKE ERSTATNINGEN FOR APPLE OG DERES ANSATTES ANSVAR OVERFOR KUNDEN OG SENERE EIERE SOM OPPSTÅR I HENHOLD TIL DENNE PLANEN UNDER NOEN OMSTENDIGHET OVERSTIGE DEN OPPRINNELIGE PRISEN SOM BLE BETALT FOR PLANEN. APPLE UNDERSTREKER AT APPLE IKKE GARANTERER FOR AT APPLE VIL VÆRE I STAND TIL (i) Å REPARERE ELLER OMLEVERE DEKKET UTSTYR UTEN AT DET ER RISIKO FOR AT PROGRAMMER ELLER DATA KAN GÅ TAPT OG (ii) Å OPPRETTHOLDE KONFIDENSIALITET VEDRØRENDE DATA.

INGENTING I DENNE AVTALEN SKAL UTELUKKE ELLER BEGRENSE APPLES ANSVAR VEDRØRENDE (I) DØD ELLER PERSONSKADE FORÅRSAKET AV UAKTSOMHET, ELLER (II) VED BEDRAGERI. FOR FORBRUKERE SOM I SINE JURISDIKSJONER ER BESKYTTET AV FORBRUKERLOVGIVNING, VIL RETTIGHETER ETTER DENNE PLANEN KOMME I TILLEGG TIL ALLE RETTIGHETER OG MULIGHETER FOR AVHJELP SOM FØLGER AV SLIKE LOVER OG REGLER. IKKE NOE I DENNE PLANEN SKAL KUNNE SETTE TIL SIDE GJELDENDE PRESEPTORISK FORBRUKERLOVGIVNING, HERUNDER INKLUDERT EN FORBRUKERS RETT TIL Å KREVE ERSTATNING I TILFELLE AV FULLSTENDIG ELLER DELVIS IKKE- UTFØRELSE ELLER UFULLSTENDIG UTFØRELSE AV NOEN AV APPLES KONTRAKTSPÅLAGTE PLIKTER. I DEN GRAD ANSVARET I HENHOLD TIL SLIKE LOVER OG REGLER KAN BEGRENSES ER APPLES ANSVAR BEGRENSET TIL ETTER EGET VALG Å ERSTATTE ELLER REPARERE DET DEKKEDE UTSTYR ELLER TIL LEVERING AV TJENESTEN.

Kansellering Kunden har adgang til å kansellere denne Planen til enhver tid uten å måtte dokumentere noen særskilt grunn. Dersom Kunden bestemmer seg for å kansellere, skal Kunden underrette Apple, enten ved å ringe Apple på det telefonnummer som er oppgitt på slutten av disse Vilkår og betingelser, eller ved å ta skriftlig kontakt per brev eller via faks. Ved kontakt per brev eller faks skal Planavtalen legges ved og sendes til Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland (faksnummer: +353-(0)21-428-3917). Kunden må sammen med meldingen om at Kunden ønsker å kansellere, legge ved en kopi av Planens originale kvittering for kjøpet. Dersom Kunden kansellerer innen 30 dager etter kjøpet eller etter å ha mottatt disse vilkår, alt etter hvilken dato som faller sist i tid, med mindre noe annet fremgår av lokale rettsregler på Kundens sted, vil Kunden få tilbake den fulle verdi av Planens opprinnelige kjøpspris med

Norsk

199

Document info
Document views989
Page views989
Page last viewedTue Jan 24 20:43:38 UTC 2017
Pages224
Paragraphs2839
Words60781

Comments