X hits on this document

797 views

0 shares

0 downloads

0 comments

200 / 224

200

fratrekk av verdien av eventuell service utført i henhold til Planen. Dette fratrekket vil ikke finne sted når retten til å kansellere følger av en forbrukers rett til å kansellere eller en forbrukers rett til å angre (slik en forbruker har gjennom en angrefristperiode jf. Lov om angrerett). Dersom Kunden kansellerer mer enn 30 dager etter å ha mottatt kvitteringen for denne Planen, vil Kunden motta en forholdsmessig tilbakebetaling beregnet i forhold til Planens opprinnelige kjøpspris, basert på prosentandelen av den ikke-benyttede dekningsperioden minus (a) den gjeldende kanselleringsavgift som følger av punkt 8, eller ti prosent (10 %) av det forholdsmessige beløp, avhengig av hvilket beløp som er minst, og (b) verdien av eventuell service utført for Kunden i henhold til Planen. Med mindre noe annet følger av lokale rettsregler, har Apple anledning til å kansellere denne Planen dersom servicedeler som skal benyttes i utstyret ikke lenger er tilgjengelig, forutsatt at Apple gir et 30 dagers skriftlig varsel om dette. Dersom Apple kansellerer denne Planen, vil Kunden motta en forholdsmessig tilbakebetaling for den gjenstående tiden av Planens gyldighetsperiode.

6.

Overdragelse av Planen Kunden har rett til å overdra denne Planen til en ny eier av det Dekkede utstyret ved å sende eller fakse en melding om overdragelsen til Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland (faksnummer: +353-(0)21-428-3917). Kunden må sammen med meldingen om at han ønsker å overdra Planen, legge ved Planavtalenummeret, serienummeret på det dekkede utstyret, kvittering for kjøpet, samt navn, adresse, telefonnummer og e-post adresse til den nye eieren.

 • 7.

  Generelle vilkår

  • a.

   Apple har rett til å fremkontrahere eller overdra sine plikter i henhold til Planen til tredjeparter. Ansvaret overfor Kunden er dog uforandret i den forstand at dette fremdeles ligger hos Apple.

  • b.

   Apple er ikke ansvarlig for feil eller forsinkelser i utførelsen av plikter etter avtalen når årsaken til disse ligger utenfor Apples kontroll.

  • c.

   Kunden er ikke forpliktet til å utføre forebyggende vedlikehold av det dekkede utstyr for å kunne motta service i henhold til Planen.

d.

Denne Planen tilbys og er kun gyldig Østerrike, Belgia, Danmark (unntatt Grønland og Færøyene), Tyskland, Finland (unntatt Åland), Frankrike (unntatt Korsika og oversjøiske

Norsk

Document info
Document views797
Page views797
Page last viewedTue Jan 17 07:04:34 UTC 2017
Pages224
Paragraphs2839
Words60781

Comments