X hits on this document

896 views

0 shares

0 downloads

0 comments

201 / 224

territorier), Irland, Italia, Luxembourg, Monaco, Nederland, Spania (inkludert Balearene, men unntatt Kanariøyene, Ceuta og Melilla), Sverige, Sveits, Liechtenstein, Norge (unntatt Svalbard) og UK. Planen er ikke tilgjengelig der den er forbudt ved lov.

e.

Apple har etter eget valg adgang til, under forutsetning av at dette kun er med det formål å kvalitetssikre Apples respons, å ta opp deler av eller hele telefonsamtaler mellom Kunden og Apple.

f.

Kunden aksepterer og er inneforstått med at det er nødvendig for Apple å samle inn, behandle og bruke Kundens personopplysninger for å kunne uføre service og support i henhold til Planen. Dette kan inkludere overføring av Kundens personopplysninger til tilliggende selskaper eller tjenestetilbydere som er etablert i land hvor personvernlov- givningen kan være mindre omfattende enn i det land Kunden befinner seg i, inkludert, men ikke begrenset til Australia, Canada, EU- land, India, Japan, Republikken Kina og USA.

g.

Apple vil ivareta Kundens informasjon i overensstemmelse med Apples retningslinjer for personvern som er tilgjengelig på http://www.apple.com/no/legal/privacy. Dersom Kunden ønsker tilgang til informasjonen Apple oppbevarer og som vedrører Kunden, og dersom Kunden ønsker å endre denne informasjonen, kan Kunden klikke på www.apple.com/ contact/myinfo for å oppdatere personlige kontaktdetaljer eller kontakte Apples Europeiske databehandler på privacyeurope@apple.com.

h.

I tilfelle av motstrid med andre kjøpsvilkår som måtte komme i tillegg til disse vilkår, skal vilkårene i denne Planen gå foran, og således utgjøre Kunden og Apples fullstendige avtale med hensyn til denne Planen.

i.

Apple er ikke forpliktet til å fornye denne Planen. Dersom Apple tilbyr fornyelse, vil Apple bestemme priser og vilkår.

j. k.

Det er ingen uformelle tvisteløsningsmekanismer tilgjengelig i henhold til denne Planen.

Bak de finansielle forpliktelsene vedrørende denne Planen står Apple Computer International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland. Dersom Apple Computer International ikke overholder disse forpliktelser, vil de bli ivaretatt av Apple Computer Limited som er registrert i samsvar med irsk lov.

l.

Det lands lover og regler hvor rettighetene i Planen ble ervervet, skal regulere rettighetene etter Planen. Dette lovvalget inkluderer ikke bestemmelser vedrørende tilliggende

Norsk

201

Document info
Document views896
Page views896
Page last viewedFri Jan 20 22:19:49 UTC 2017
Pages224
Paragraphs2839
Words60781

Comments