X hits on this document

969 views

0 shares

0 downloads

0 comments

202 / 224

202

jurisdiksjonsspørsmål eller etter FN-konvensjonen om salg (The UN Sales Convention).

  • m.

   For det tilfelle at et avsnitt eller deler av et avsnitt i disse vilkår må anses ugyldig(e) eller ikke mulig å håndheve, skal den aktuelle delen tas ut av vilkårene mens de resterende vilkår forblir i kraft og vi være gyldige.

 • 8.

  Variasjoner mellom landene

Følgende variasjoner mellom landene vil gjelde dersom bestemmelsene er i uoverensstemmelse med noen andre bestemmelser i Planen:

NORGE

Pkt. 5 - Dersom Kunden kansellerer mer enn 30 dager etter mottak av Planen, vil Kunden motta en forholdsmessig refusjon av Planens opprinnelige kjøpspris, med fratrekk for kanselleringsavgift pålydende NOK 200,00 eller 10 % av det forholdsmessige beløpet, det av disse beløp som er lavest.

Dersom Kunden er forbruker, gjør Apple oppmerksom på at den lovbestemte angrerett forbrukere har i henhold til Lov om angrerett (Lov av 21.12.2000 nr. 105), er ivaretatt gjennom Pkt. 5, Kansellering.

Kontaktinformasjon (47) 815 00 158

08.00 til 19.45 (mandag til fredag) 10.00 til 17.45 (lørdag)*

 • *

  Telefonnumre og åpningstider kan variere og kan endres. Du finner en liste med den nyeste lokale og internasjonale

k o n t a k t i n f o r m a s j o n e n p å w w w . a p p l e . c o m / c o n t a c t / p h o n e _ c o n t a c t s . h t m l .

Hv1.0

Norsk

Document info
Document views969
Page views969
Page last viewedMon Jan 23 21:10:21 UTC 2017
Pages224
Paragraphs2839
Words60781

Comments