X hits on this document

916 views

0 shares

0 downloads

0 comments

216 / 224

216

  • (vii)

   Anden Apple-software end Mac OS, iPod Software eller Forbrugersoftware som omfattet af den gældende Serviceaftale.

  • (viii)

   Mac OS software til servere.

  • (ix)

   Mac OS software eller al Apple-software, der betegnes “beta”,“prerelease” eller “preview” eller lignende.

  • (x)

   Webbrowsere fra tredjeparter, e-mailapplikationer og programmer beregnet til internetserviceudbydere eller Mac OS konfigurationer, der er nødvendige for brug af disse programmer.

  • (xi)

   Skader på eller tab af software eller data, der er indeholdt i eller lagret på det Omfattede Udstyr.

 • c.

  Brug af teknisk support. Du kan få teknisk support ved at ringe til det telefonnummer, der står i Håndbogen. Apples repræsentant for teknisk support vil yde teknisk support. Apples åbningstider fremgår af Håndbogen. Apple forbeholder sig til enhver tid at ændre sine åbningstider for teknisk service samt telefonnumre. Du kan finde oplysninger om webbaserede supportressourcer på Apples websted, der er anført i Håndbogen.

3.

Dine forpligtelser For at modtage service i henhold til Serviceaftalen erklærer du dig indforstået med at opfylde følgende forpligtelser:

  • a.

   Oplyse dit Serviceaftalenummer og serienummer på det Omfattede Udstyr.

  • b.

   Give oplysninger om symptomerne og årsagerne til problemerne med det Omfattede Udstyr.

  • c.

   Følge de anvisninger, som Apple giver dig, herunder men ikke begrænset til at undlade at sende Apple-produkter, der ikke skal repareres eller ombyttes, samt pakke det Omfattede Udstyr i overensstemmelse med forsendelsesanvisningerne.

  • d.

   Opdatere software til aktuelle offentliggjorte versioner, før du anmoder om service.

 • 4.

  Ansvarsbegrænsning

FORBUGERE I LANDE, DER NYDER BESKYTTELSE I HENHOLD TIL FORBRUGERBESKYTTELSESLOVE ELLER –REGLER, NYDER GODT AF FORDELENE I DENNE SERVICEAFTALE UD OVER DE RETTIGHEDER OG RETSMIDLER, SOM DE ER SIKRET GENNEM SÅDANNE LOVE OG REGLER. INTET I DENNE AFTALE

Dansk

Document info
Document views916
Page views916
Page last viewedSat Jan 21 15:51:06 UTC 2017
Pages224
Paragraphs2839
Words60781

Comments