X hits on this document

832 views

0 shares

0 downloads

0 comments

217 / 224

5.

FORRINGER FORBRUGERNES RETTIGHEDER I HENHOLD TIL GÆLDENDE PRÆCEPTIV LOVGIVNING, HERUNDER FORBRUGERNES RET TIL AT SØGE ERSTATNING I TILFÆLDE AF APPLES MISLIGHOLDELSE ELLER MANGELFULDE OPFYLDELSE AF SINE KONTRAKTLIGE FORPLIGTELSER.

APPLE OG APPLES MEDARBEJDERE OG REPRÆSENTANTER ER I INTET TILFÆLDE ANSVARLIGE OVER FOR DIG ELLER NOGEN EFTERFØLGENDE EJER FOR INDIREKTE TAB ELLER FØLGESKADER, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UDGIFTER TIL GENDANNELSE, OMPROGRAMMERING ELLER GENSKABELSE AF PROGRAM ELLER DATA ELLER FOR MANGLENDE HEMMELIGHOLDELSE AF DATA, TAB AF DRIFT, FORTJENESTE, OMSÆTNING ELLER FORVENTEDE BESPARELSER SOM FØLGE AF APPLES FORPLIGTELSER I HENHOLD TIL DENNE SERVICEAFTALE. I DET VIDEST MULIGE OMFANG EFTER GÆLDENDE LOVGIVNING ER APPLES OG APPLES MEDARBEJDERES OG REPRÆSENTANTERS ANSVAR OVER FOR DIG OG NOGEN EFTERFØLGENDE EJER SOM FØLGE AF DENNE SERVICEAFTALE BEGRÆNSET TIL DEN OPRINDELIGE PRIS, DER ER BETALT FOR SERVICEAFTALEN. APPLE GARANTERER UDTRYKKELIGT IKKE, AT DET VIL VÆRE MULIGT AT (i) REPARERE ELLER OMBYTTE DET OMFATTEDE UDSTYR UDEN RISIKO FOR ELLER TAB AF PROGRAMMER ELLER DATA, OG (ii) HEMMELIGHOLDE DATA. INTET I NÆRVÆRENDE AFTALE SKAL UDELUKKE ELLER BEGRÆNSE APPLES ANSVAR FOR (I) DØDSFALD ELLER PERSONSKADER, DER SKYLDES APPLES UAGTSOMHED, ELLER (II) BEDRAGERI.

I DET OMFANG ANSVAR I HENHOLD TIL OVENNÆVNTE LOVE OG REGLER KAN BEGRÆNSES, ER APPLES ANSVAR BEGRÆNSET TIL EFTER APPLES VALG AT OMBYTTE ELLER REPARERE DET OMFATTEDE UDSTYR ELLER AT YDE SERVICE.

Opsigelse Du kan opsige denne Serviceaftale på ethvert tidspunkt og uden begrundelse. Hvis du beslutter at opsige, kan du ringe til Apple på det telefonnummer, der står i Håndbogen, eller sende eller faxe skriftlig opsigelse med dit Serviceaftalenummer til Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland (faxnummer: +353-(0)21-428-3917). Der skal vedlægges en kopi af det originale købsbevis for Serviceaftalen. Medmindre lokal lovgivning bestemmer andet, vil du få refunderet hele beløbet fratrukket værdien af eventuel service ydet i henhold til Serviceaftalen, hvis du opsiger senest tredive (30) dage efter enten købet af Serviceaftalen eller modtagelsen af disse vilkår. Der opkræves intet opsigelsesgebyr, hvis opsigelsen sker med baggrund i forbrugerens lovbestemte fortrydelsesret eller returret (f.eks. i løbet af en lovbestemt fortrydelsesperiode). Hvis du opsiger senere end tredive (30) dage efter modtagelsen af Serviceaftalen, vil du få refunderet

Dansk

217

Document info
Document views832
Page views832
Page last viewedWed Jan 18 12:39:36 UTC 2017
Pages224
Paragraphs2839
Words60781

Comments