X hits on this document

881 views

0 shares

0 downloads

0 comments

218 / 224

et forholdsmæssigt beløb af den oprindelige købspris for Serviceaftalen beregnet ud fra den resterende løbetid og fratrukket (a) det laveste beløb af enten det i pkt. 8 anførte opsigelsesgebyr eller ti procent (10%) af det forholdsmæssige beløb, og (b) værdien af eventuel service, der er ydet til dig i henhold til Serviceaftalen. Medmindre gældende lokal lovgivning bestemmer andet, kan Apple opsige denne Serviceaftale med tredive (30) dages skriftligt varsel, hvis det ikke længere er muligt at skaffe reservedele til det Omfattede Udstyr. Hvis Apple opsiger denne Serviceaftale, vil du modtage et forholdsmæssigt beløb for Serviceaftalens resterende løbetid.

  • a.

    Hvis du er forbruger, og du har indgået denne Serviceaftale gennem Apple Stores website eller på anden vis har indgået Serviceaftalen som et “fjernsalg”, for eksempel per telefon, kan du opsige aftalen senest 14 dage efter enten købet af Serviceaftalen eller modtagelsen af disse vilkår, hvorefter du vil modtage fuld tilbagebetaling i overensstemmelse med forbrugeraftaleloven.

  • b.

    Hvis du opsiger senere end 30 dage efter modtageslen af denne Serviceaftale, vil du få refunderet et forholdsmæssigt beløb af den oprindelige købspris for Serviceaftalen fratrukket det laveste beløb af enten et opsigelsesgebyr på DKK 180 eller 10 % af det forholdsmæssige beløb.

Overdragelse af Serviceaftalen Du kan overdrage denne Serviceaftale til en ny ejer af det Omfattede Udstyr ved at underrette Apple om overdragelsen pr. brev eller telefax til Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland,(faxnummer: +353-(0)21-428-3917). Du skal oplyse Serviceaftalenummer og serienumre på det Omfattede Udstyr, der overdrages, samt fremsende købsbevis for Serviceaftalen og navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse på den nye ejer.

Generelle vilkår

a.

Apple kan overdrage sine forpligtelser til tredjemand, men frigøres ikke dermed for sine forpligtelser over for dig.

b.

Apple er ved opfyldelsen af Serviceaftalen ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller forsinkelser, der skyldes begivenheder uden for Apples rimelige kontrol.

c.

Du er ikke forpligtet til at udføre forebyggende vedligeholdelse af det Omfattede Udstyr for at modtage service i henhold til Serviceaftalen.

6.

7.

218

Dansk

Document info
Document views881
Page views881
Page last viewedFri Jan 20 11:04:31 UTC 2017
Pages224
Paragraphs2839
Words60781

Comments