X hits on this document

968 views

0 shares

0 downloads

0 comments

219 / 224

d.

Nærværende Serviceaftale tilbydes kun og er kun gyldig i Østrig, Belgien, Danmark (dog ikke Grønland og Færøerne), Tyskland, Finland (dog ikke Åland), Frankrig (dog ikke Korsika, oversøiske departementer og territorier), Irland, Italien, Luxembourg, Monaco, Holland, Spanien (herunder de Baleariske Øer, men ikke de Kanariske Øer, Ceuta, Melilla) Sverige, Schweiz, Liechtenstein, Norge (dog ikke Svalbard) og Storbritannien. Serviceaftalen tilbydes ikke til personer, der er under myndighedsalderen. Denne Serviceaftale kan ikke købes i lande, hvor den er forbudt ved lov.

e.

Til brug for kvalitetskontrol af Apples support forbeholder Apple sig ret til at optage dele af eller hele telefonsamtaler mellem dig og Apple.

f.

Du er indforstået med, at det er nødvendigt for Apple at indsamle, behandle og benytte dine data for at kunne opfylde sine service- og supportforpligtelser i henhold til Serviceaftalen. Dette kan omfatte overførsel af dine data til tilknyttede selskaber eller serviceudbydere i lande, hvor databeskyttelseslove kan være mindre vidtgående end i dit bopælsland, herunder men ikke begrænset til Australien, Canada, EU-lande, Indien, Japan, Kina og USA.

g.

Apple beskytter dine oplysninger i overensstemmelse med Apple Customer Privacy Policy, der kan ses på www.apple.com/legal/privacy. Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Apple har vedrørende dig, eller hvis du ønsker at ændre disse, skal du gå ind på www.apple. com/contact/myinfo, hvor du kan opdatere dine oplysninger, eller du kan kontakte Apples europæiske dataansvarlige på privacy@euro.apple.com.

h.

Vilkårene i denne Serviceaftale har forrang i forhold til eventuelle modstridende, yderligere eller andre vilkår i købsordrer eller andre dokumenter og udgør hele aftalegrundlaget mellem dig og Apple vedrørende Serviceaftalen.

i.

Apple er ikke forpligtet til at forlænge denne Serviceaftale. Hvis Apple tilbyder at forlænge Serviceaftalen, fastsætter Apple pris og vilkår.

j. k.

Der er ingen uformelle mæglingsprocedurer til rådighed i henhold til denne Serviceaftale.

De økonomiske forpligtelser i denne Serviceaftale påtages af Apple Computer International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland. Hvis Apple Computer International misligholder nævnte forpligtelser, vil Apple Computer Limited, et selskab stiftet i henhold til irsk ret, påtage sig sådanne forpligtelser.

l.

Serviceaftalen er underlagt retsreglerne i det land, hvor Serviceaftalen er købt og registreret.

Dansk

219

Document info
Document views968
Page views968
Page last viewedMon Jan 23 19:31:10 UTC 2017
Pages224
Paragraphs2839
Words60781

Comments