X hits on this document

Word document

คู่มือการศึกษา - page 111 / 140

540 views

0 shares

0 downloads

0 comments

111 / 140

(๑๐) สาขาวิชาสังคมศาสตร์ที่ศึกษากระบวนวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาเอก มีปริญญาสามชั้น

คือ

()เอกเรียกว่าเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตใช้อักษรย่อ ..”

()โทเรียกว่าเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตใช้อักษรย่อ ..”

()ตรีเรียกว่าเศรษฐศาสตรบัณฑิตใช้อักษรย่อ..”

(๑๑) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ

()เอกเรียกว่าอุตสาหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตใช้อักษรย่อ อส..”

()โทเรียกว่าอุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิตใช้อักษรย่อ อส..”

()ตรีเรียกว่าอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตใช้อักษรย่อ อส..”

ทั้งนี้ ให้ระบุชื่อวิชาเอกในวงเล็บต่อท้ายปริญญาด้วย ถ้ามี

มาตรา ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีสามชั้น ดังนี้

() ดุษฎีบัณฑิต ครุยทำด้วยผ้าหรือแพรสีดำ เย็บเป็นเสื้อคลุมยาวเหนือข้อเท้าพอประมาณ มีแถบกำมะหยี่สีดำ ขนาดกว้าง ๑๑ เซนติเมตร ทาบริมเสื้อโดยตลอด แขนกว้าง ยาวตกข้อมือ ตลอดกลางแขนทั้งสองข้างมีแถบกำมะหยี่สีดำ ขนาดกว้าง เซนติเมตร ยาว ๔๒ เซนติเมตร จำนวนสามแถบ ปลายแถบทั้งสองข้างเป็นมุมแหลมติดเรียงกันระยะห่าง เซนติเมตร มีผ้าคล้องคอด้านในทำด้วยผ้าต่วนสีแดง มีแถบทำด้วยผ้าต่วนหรือผ้าแพรสีเทา ขนาดกว้าง ๑๐ เซนติเมตร ทาบขวาง ด้านนอกเป็นกำมะหยี่ตามสีประจำสาขาวิชา มีแถบกำมะหยี่สีแดงเข้ม ขนาดกว้าง ๑๑ เซนติเมตร ทาบขอบบน และมีแพรสีแดงเข้ม ขนาดกว้าง เซนติเมตร ขลิบริมขอบล่าง ประกอบด้วยหมวกแผ่นสีเหลี่ยมจตุรัสยาวด้านละ ๒๔ เซนติเมตร ทำด้วยผ้าหรือแพรสีดำ มีพู่ห้อยสีตามสีประจำสาขาวิชา

() มหาบัณฑิต ครุยทำด้วยผ้าหรือแพรสีดำ เย็บเป็นเสื้อคลุมยาวเหนือข้อเท้าพอประมาณ หลังจีบ แขนทะลุเหนือข้อศอก ปลายแขนเป็นถุงห้อยสั้นกว่าเสื้อ ๒๐ เซนติเมตร รูปปลายเรียว มีผ้าคล้องคอเช่นเดียวกับดุษฎีบัณฑิต เว้นแต่มีผ้าต่วนหรือผ้าแพรสีเทา ขนาดกว้าง ๑๐ เซนติเมตร ทาบขอบบน ประกอบด้วยหมวกเช่นเดียวกับดุษฎีบัณฑิต

() บัณฑิต ครุยทำด้วยผ้าหรือแพรสีดำ เย็บเป็นเสื้อคลุมยาวเหนือข้อเท้าพอประมาณ หลังจีบ แขนกว้างยาวตกข้อมือ มีผ้าคล้องคอและหมวกเช่นเดียวกับมหาบัณฑิต

มาตรา สีประจำสาขาวิชา มีดังนี้

()สาขาวิชากายภาพบำบัดสีชมพูม่วง

()สาขาวิชาการศึกษาสีฟ้า

()สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์สีม่วงเข้ม

คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552      100

Document info
Document views540
Page views550
Page last viewedThu Jan 19 07:48:54 UTC 2017
Pages140
Paragraphs3245
Words11925

Comments