X hits on this document

Word document

คู่มือการศึกษา - page 133 / 140

598 views

0 shares

0 downloads

0 comments

133 / 140

(2)

ให้นิสิตสวมเครื่องแต่งกายตามข้อ 2 (1) คลุมทับเครื่องแต่งกายตามข้อ 1 แล้วกลัดกระดุมเสื้อกาวน์ให้ครบทุกเม็ด

3.

เครื่องแต่งกายวิชาชีพนิสิตเภสัชศาสตร์

3.1นิสิตหญิง ประกอบด้วย

(1)

เสื้อกาวน์สั้น แขนสั้นสีขาว ไม่มีลวดลาย

-

ปกเสื้อแบบฮาวาย

-

ความยาวของเสื้อกาวน์มากพอที่จะคลุมบริเวณสะโพกบน

-

ผ่าหน้าตลอดติดกระดุมกลมแบนสีสุภาพ ขนาดไม่เกิน 1 นิ้วฟุต

-

แขนเสื้อไม่มีจีบ ปลายเรียบ พับตลบเข้าข้างใน

-

มีกระเป๋าปะด้านนอกซ้าย 1 ใบ และด้านล่างของตัวเสื้อ 2 ใบ

-

ด้านหลังของตัวเสื้อผ่าทบตลอดระดับเอว มีแถบคาดอยู่ด้านหลัง และมีกระดุมที่ปลายแถบด้านละ 1 เม็ด

(2)

ป้ายชื่อขนาด 1.5 x 8 เซนติเมตร มีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนำหน้าตัวอักษรนสภ.” แล้วตามด้วยชื่อ-สกุล เป็นสีทองอยู่บนพื้นสีเขียว กลัดบนหน้าอกเบื้องขวา

(3)

กระโปรงสีดำ หรือสีกรมท่า แบบและทรงสุภาพ (ไม่ใช่กระโปรงทรงเอวต่ำ) ความยาวของกระโปรงสูงเหนือหัวเข่าไม่มากกว่า 2 นิ้ว หรือไม่ยาวจนคลุมข้อเท้า

(4)

รองเท้าหุ้มส้นสีดำ หรือรัดส้น สีน้ำตาล สีน้ำเงิน สีขาว หรือสีกรมท่า แบบสุภาพ ไม่มีลวดลาย

3.2นิสิตชาย ประกอบด้วย

(1)

เสื้อกาวน์สั้น และป้ายชื่อแบบเดียวกับนิสิตหญิง

(2)

กางเกงขายาวทรงกระบอกสีเทา สีน้ำเงิน สีกรมท่า หรือสีดำ แบบและทรงสุภาพ (ไม่ใช่กางเกงเอวต่ำ หรือกางเกงยีนส์)

(3)

เข็มขัดสีน้ำตาล หรือสีดำ หัวเข็มขัดมีตรามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(4)

สวมถุงเท้าสีดำ สีน้ำเงิน สีน้ำตาล หรือสีขาว และรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ สีน้ำตาล สีน้ำเงิน หรือสีขาว แบบสุภาพ ไม่มีลวดลาย

4.

นิสิตที่ไม่แต่งกายตามประกาศนี้ ให้ถือปฏิบัติ คือ

4.1ไม่อนุญาตให้เข้าเรียนภาคบรรยาย หรือภาคปฏิบัติการ หรือเข้าห้องสอบ

4.2ไม่รับติดต่อหรือให้บริการใดๆ จากหน่วยงานของคณะ

4.3การว่ากล่าวตักเตือนโดยบุคลากรของคณะเภสัชศาสตร์ และต้องบำเพ็ญประโยชน์เป็นเวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ทั้งนี้อยู่ภายใต้ดุลยพินิจของฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

5.

สำหรับนิสิตที่แต่งกายตามข้อกำหนดของศาสนาใด คณะอนุญาตให้นิสิตแต่งกายได้ตามข้อกำหนดของศาสนานั้น

ทั้งนี้ ขอให้นิสิตเภสัชศาสตร์ถือปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวโดยเคร่งครัด

คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552      122

Document info
Document views598
Page views608
Page last viewedSun Jan 22 22:56:43 UTC 2017
Pages140
Paragraphs3245
Words11925

Comments