X hits on this document

Powerpoint document

พลังงานจำนวนหนึ่ง ที่ได้รับ(จ่ายออกมา) - page 26 / 40

154 views

0 shares

0 downloads

0 comments

26 / 40

Parinya T.211

Parinya T.211

การจำแนกประเภทของคาร์บอนและไฮโดรเจน อะตอม

ให้พิจารณาว่าคาร์บอนอะตอมที่เราสนใจนั้นมีคาร์บอนอะตอมอื่นเชื่อมติดอยู่เป็นจำนวนเท่าใด ?

  1o =  primary carbon atom =  มีคาร์บอนเพียง 1 อะตอมติดอยู่

  2o =  secondary  C atom   =    มี 2 C-atom

  3o =  tertiary  C atom      =    มี 3 C-atom

ส่วนไฮโดรเจน ก็จะ เรียกตามชนิดของคาร์บอนที่มันเกาะอยู่ ด้วยนั่นเอง

Document info
Document views154
Page views154
Page last viewedThu Jan 19 19:11:44 UTC 2017
Pages40
Paragraphs370
Words1056

Comments