X hits on this document

Powerpoint document

World Solar Car Race 2001, 2003, 2005, 2007: the winner TUD Nuna - page 27 / 45

138 views

0 shares

0 downloads

0 comments

27 / 45

PV installed power

Tabuľka č. 8: Výroba elektriny v roku 2015

2 300

1 240

291

Spolu

10

0

0

Fotovoltaické články

40

0

0

Geotermálna energia

300

180

2

Bioplyn

900

300

6

Veterné elektrárne

650

410

33

Biomasa

400

350

250

Malé vodné elektrárne

2015 [GWh]

2010 [GWh]

2004 [GWh]

Zdroj / Rok

Zdroj: MH SR

Stratégia vyššieho využitia OZE pre SR

Document info
Document views138
Page views138
Page last viewedSat Dec 10 16:46:33 UTC 2016
Pages45
Paragraphs600
Words1952

Comments