X hits on this document

Word document

Model oferit de Casa de Avocatura MORUTAN - page 11 / 14

120 views

0 shares

1 downloads

0 comments

11 / 14

Model oferit de Casa de Avocatura MORUTAN

14. Modalitati de plata

14.1 - Modalitatile de plata sunt detaliate in anexa la contract si se stabilesc in functie de graficul de executie convenit de parti.

14.2 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre contractor, prin ordin de plata, in termen de maxim 7 zile lucratoare de la emiterea facturii de catre contractor. Platile in valuta se vor efectua prin respectarea prevederilor Regulamentului valutar emis de Banca Nationala a Romaniei.

14.3 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevazute la clauza 14.2, fara a prejudicia dreptul contractorului de a apela la prevederile clauzei 20.1, acesta din urma are dreptul de a sista executia lucrarilor sau de a diminua ritmul executiei si de a beneficia de reactualizarea situatiei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat ce achizitorul onoreaza factura, contractorul va relua executia lucrarilor in cel mai scurt timp posibil.

14.4 - Achizitorul are dreptul de a acorda avans contractorului, daca acesta o solicita, numai contra unei scrisori de returnare a avansului si numai in limita valorica prevazuta de lege.

14.5 - (1) Platile partiale trebuie sa fie facute, la cererea contractantului (antreprenorului), la valoarea lucrarilor executate conform contractului si in cel mai scurt timp posibil. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari provizorii, intocmita astfel incat sa asigure o rapida si sigura verificare a lor. Din situatiile de lucrari provizorii achizitorul va putea face scazaminte pentru servicii facute contractorului si convenite cu acesta. Alte scazaminte nu se pot face decat in cazurile in care ele sunt prevazute in contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situatiile de plata provizorii se confirma in termenul stabilit prin Conditiile specifice de contractare. Facturile corespunzatoare se platesc conform reglementarilor bancare.

(3) Platile partiale se efectueaza, de regula, la intervale lunare dar nu influenteaza responsabilitatea si garantia de buna executie a contractorului; ele nu se considera, de catre achizitor, ca receptie a lucrarilor executate.

14.6 - Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

14.7 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate contractorului, pentru lucrarile executate, nu va fi conditionata de eliberarea certificatului de receptie finala.

15. Actualizarea pretului contractului

15.1 - Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor contractorului sunt cele declarate in propunerea financiara, anexa la contract.

15.2 - Pretul contractului se actualizeaza utilizand formula de actualizare precizata in Conditiile specifice de contractare.

Document info
Document views120
Page views124
Page last viewedWed Jan 18 08:54:57 UTC 2017
Pages14
Paragraphs240
Words5938

Comments