X hits on this document

Word document

Model oferit de Casa de Avocatura MORUTAN - page 4 / 14

126 views

0 shares

1 downloads

0 comments

4 / 14

Model oferit de Casa de Avocatura MORUTAN

6.2 - Contractorul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare alte persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza 6.1, iar imediat dupa descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceasta descoperire si de a indeplini dispozitiile primite privind indepartarea acestora. Daca din cauza unor astfel de dispozitii, contractorul sufera intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

   a) orice prelungire a duratei de executie la care contractorul are dreptul;

   b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

6.3 - Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor prevazute la clauza 6.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor istorice.

7. Garantia de buna executie a contractului

7.1 - Contractorul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in scopul asigurarii achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.

7.2 - Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezinta un procent din pretul contractului si se precizeaza in Conditiile specifice de contractare.

7.3 - Daca achizitorul solicita constituirea garantiei de buna executie prin scrisoare de garantie bancara, contractorul are obligatia de a o prezenta inainte de semnarea contractului. In acest caz, scrisoarea bancara devine anexa la contract.

7.4 - Daca partile convin, atunci garantia de buna executie se poate constitui prin inscrisuri de valoare (titluri si valori); in acest caz contractorul are obligatia de a depune inscrisurile de valoare agreate de catre achizitor, la sediul acestuia, inainte de semnarea contractului, iar achizitorul are obligatia de a pastra si contabiliza aceste inscrisuri intr-un cont distinct fata de averea sa.

7.5 - Daca partile convin, atunci garantia de buna executie se poate constitui si sub forma unor valori de schimb (polite, cambii, creante, bonuri de tezaur, titluri de stat etc.), dar numai daca ele sunt in situatia de a putea fi schimbate in bani, la prezentare, si daca cel putin unul dintre ceilalti garanti ai hartiilor de schimb este recunoscut de catre achizitor ca solvabil si garant pentru toata suma fixata drept garantie. Nu se admit drept garantie actiuni ale societatilor comerciale si amanetarea sau ipotecarea unor bunuri ale contractorului.

7.6 - (1) Daca partile convin, atunci garantia de buna executie se poate constitui prin retineri succesive din plata cuvenita pentru facturile partiale. In acest caz, contractorul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia achizitorului, la o banca agreata de ambele parti.

(2) Pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri din sumele datorate si cuvenite contractorului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in Conditiile specifice de contractare. Achizitorul va dispune ca banca sa instiinteze contractorul de varsamantul efectuat precum si de destinatia lui.

(3) Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractorului.

7.7 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca contractorul nu isi indeplineste obligatiile

Document info
Document views126
Page views130
Page last viewedSat Jan 21 14:47:49 UTC 2017
Pages14
Paragraphs240
Words5938

Comments