X hits on this document

Word document

Model oferit de Casa de Avocatura MORUTAN - page 8 / 14

128 views

0 shares

1 downloads

0 comments

8 / 14

Model oferit de Casa de Avocatura MORUTAN

9.1 - La inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine, daca in Conditiile speciale de contractare nu este prevazut altfel, toate autorizatiile si avizele necesare executiei lucrarilor.

9.2 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia contractorului, fara plata - in cazul in care nu s-a convenit altfel, urmatoarele:

   a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina;

   b) suprafetele de teren necesare pentru organizarea de santier;

   c) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

   d) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.), pana la limita amplasamentului santierului.

(2) Achizitorul suporta toate cheltuielile si taxele pentru dreptul de a utiliza temporar alte terenuri decat cele prevazute la alin. (1), lit. a), lit. b) si lit. c).

(3) Costurile pentru consumul de utilitati precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suporta de catre contractor.

9.3 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia contractorului intreaga documentatie necesara pentru executia lucrarilor contractate, fara plata, in patru exemplare, la termenele stabilite prin graficul de executie a lucrarii.

9.4 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitia contractorului precum si pentru materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului.

9.5 - Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la notificarea contractorului.

9.6 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii furnizate contractorului precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

10. Inceperea si executia lucrarilor

10.1 - (1) Contractorul are obligatia de a incepe lucrarile in timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului in acest sens din partea achizitorului, dar nu mai tarziu de data prevazuta in Conditiile specifice de contractare.

(2) Contractorul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a lucrarilor.

10.2 - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie si sa fie terminate la data stabilita. Datele intermediare, prevazute in graficele de executie, se considera date contractuale, daca au fost definite ca atare in Conditiile specifice de contractare.

(2) Contractorul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa semnarea contractului, graficul de executie de detaliu, alcatuit in ordinea tehnologica de executie. In cazul in care, dupa opinia achizitorului, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul general de executie a lucrarilor, la cererea achizitorului, contractorul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta in contract.

   Graficul revizuit nu il vor scuti pe contractor de nici una dintre indatoririle asumate prin contract.

(3) In cazul in care contractorul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu isi indeplineste indatoririle prevazute la 8.1, alin. (2), achizitorul este indreptatit sa-i fixeze contractorului un termen pana la care

Document info
Document views128
Page views132
Page last viewedMon Jan 23 00:29:12 UTC 2017
Pages14
Paragraphs240
Words5938

Comments