X hits on this document

Word document

Model oferit de Casa de Avocatura MORUTAN - page 9 / 14

127 views

0 shares

1 downloads

0 comments

9 / 14

Model oferit de Casa de Avocatura MORUTAN

activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.

10.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea contractorului si dirigintele de santier sau, daca este cazul, alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Contractorul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

10.3 - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie; verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor precum si conditiile de trecere a receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la contract.

(2) Contractorul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta acestora, revin contractorului, daca nu este prevazut altfel in Conditiile specifice de contractare.

(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in opera vor fi suportate de contractor daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

10.4 - (1) Contractorul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea achizitorului.

(2) Contractorul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile, sunt finalizate pentru a fi examinate si masurate.

(3) Contractorul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului, si de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul.

(4) In cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost executate conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de catre achizitor, iar in caz contrar, de catre contractor.

11. Intarzierea si sistarea lucrarilor

11.1 - In cazul in care:

   a) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau

   b) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau

   c) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza contractorului si nu a survenit prin incalcarea contractului de catre contractor;

   indreptatesc contractorul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a oricarui tronson a acesteia, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

   (1) orice prelungire a duratei de executie la care contractorul are dreptul;

   (2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

Document info
Document views127
Page views131
Page last viewedSat Jan 21 23:50:01 UTC 2017
Pages14
Paragraphs240
Words5938

Comments