X hits on this document

Word document

Det rumsliga, det rörliga och det medierade - page 4 / 17

85 views

0 shares

3 downloads

0 comments

4 / 17

been, in my view, his insistence that work on the media must be set within a broad framework of cultural theory” (Morley, 2000: 246). Härigenom öppnas bland annat vägar till andra discipliner, exempelvis antropologi, sociologi och geografi.

Förändringar inom den forskningsmässiga inriktningen är naturligtvis inget unikt för medieforskningen. Snarare kan man skönja en förändringsvåg inom flera ämnen som går i samma riktning. Denna relativa samstämmighet skapar förutsättningar för nya mötesplatser. Parallelliteten är i sig ganska logisk, dels med tanke på att det är samma sociala förändringar som olika ämnen förhåller sig till, dels får större vetenskapsteoretiska processer, som till exempel den kulturella vändningen, genomslag i de allra flesta ämnen inom samhällsvetenskap och humaniora. Den kulturella vändningen har så att säga satt sig. Till den utvecklingen hör också inverkan från institutionellt friställda traditioner som Cultural Studies.

Ett exempel från grannskapet

Antropologin är ett exempel på ett ämne där det pågår en debatt om ämnets grundläggande ramar (se exempelvis Gupta & Ferguson, 1997; Rapport & Dawson, 1998). I förordet till antologin Migrants of Identity; Perceptions of Home in a World of Movement försöker redaktörerna Rapport och Dawson fånga den samtida antropologins innebörd;

”an appreciation of the practices of identity-formation in a world (modern, late-capitalist, postmodern, fin-de-siécle, supermodern) where processes of globalization (creolization, compression, hybridity, synchronicity) have made traditional conceptions of individuals as members of fixed and separate societies and cultures redundant” (1998: 3)

Utgångspunkten för antologin är dels identitetens eller identitetsskapandets relation till rörlighet i tid och rum, dels den traditionella antropologins misslyckande med att fånga dessa aspekter (a a: 4). På ett liknande sätt uttrycker sig Gupta och Ferguson när de tecknar den samtida antropologins utmaningar:

”At a time when cultural difference is increasingly becoming deterritorialized because of the mass migrations and transnational culture flows of a late capitalist, postcolonial world […], there is obviously a special interest in understanding the way that questions of identity and cultural difference are spatialized in new ways. The circumstances of […] a ‘world in creolization’ [Hannerz 1987], make the project of exploring the intertwined processes of place making and people making in the complex cultural politics of the

Document info
Document views85
Page views88
Page last viewedMon Jan 23 23:48:44 UTC 2017
Pages17
Paragraphs110
Words6648

Comments