X hits on this document

Word document

Η υπόθεση του ΟΤΕ - page 123 / 139

463 views

0 shares

0 downloads

0 comments

123 / 139

SIEMENS A.Ε.

6.927.919.355 Δρχ. Δηλαδή 20.331.385€. Συνολικά μαζί με ΦΠΑ είναι 23.991.034€

MARCONI

19.441.300.301 L.IT. Δηλαδή 9.699.255€ (1 L.IT=0,17Δρχ.)

Η συνολική δαπάνη που αφορούσε υποκατασκευαστές-υποπρομηθευτές ανέρχοταν σε 134.954.638€, δηλαδή αντιστοιχούσε στο 50% της συνολικής δαπάνης του Προγράμματος.

Ο κάθε ένας υποκατασκευαστής- υποπρομηθευτής της ΕΑΒ Α.Ε. κατέθετε στην ΕΑΒ Α.Ε. εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, οι οποίες μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων και την προσωρινή παραλαβή του συστήματος μειώνονταν στο 4% και παραμένουν σε ισχύ για τέσσερις μήνες μετά τη λήξη της εγγύησης καλής λειτουργίας του Συστήματος.

Η ΕΑΒ Α.Ε. προσκόμισε στο ΥΠΕΘΑ αντίγραφα των ανωτέρω εγγυητικών επιστολών (θεωρημένα από την εκδούσα Τράπεζα).

Η ΕΑΒ Α.Ε. υποχρεούται να εκχωρήσει στο ΥΠΕΘΑ την απαίτηση από κάθε μία ή όλες τις ανωτέρω εγγυητικές επιστολές, αν συντρέχει περίπτωση κατάπτωσης.

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος υπήρξαν καθυστερήσεις σε υπηρεσιακό επίπεδο.

Ενδεικτικά αναφέρονται, οι καθυστερήσεις στην παραγγελία οχημάτων, μεταφερομένων ιστών και κλωβών.

Η σύμβαση για οχήματα της MAN-STEYR υπογράφηκε με την ΕΛΒΟ τον Σεπτέμβριο του 2003.

Η σύμβαση για τους μεταφερόμενους ιστούς υπογράφηκε με τη SMAG το Νοέμβριο του 2003.

Η σύμβαση για τους κλωβούς υπογράφηκε με την GICHNER (U.K.) το Φεβρουάριο του 2004.

Το γεγονός ότι υπήρξαν καθυστερήσεις κατά τις διαδικασίες προκύπτει και από τα παρακάτω:

258

Document info
Document views463
Page views463
Page last viewedWed Jan 18 22:26:00 UTC 2017
Pages139
Paragraphs1029
Words41149

Comments