X hits on this document

Powerpoint document

”The personal is the political!” Feministisk filmteori. - page 7 / 16

105 views

0 shares

0 downloads

0 comments

7 / 16

Strukturalisme og ideologi

Louis Althusser: ideologi

Repressive state apparatuses (staten, militæret, politiet, rettsalen etc

Ideologisk state apparatus (kunst, media, skole, familie, kirken)

Gjennom ISA aksepterer og internaliserer vi den dominante ideologien

Ideologi er en representasjon av den innbilte forholdet mellom individer og deres reelle eksistens.

Strukturalisme: språk ikke   

naturlig (de Saussure)

Ronald Barthes: myter er ideologi.

Semiotikk: lese meninger på flere nivåer

Semiotikk demystifiserer den naturlige myten.

Levi Strauss (antropolog): slektskap et system av symboler

Kvinner brukt som symbol.

Slektskap: men ”speak” and woman are ”spoken”.

Document info
Document views105
Page views106
Page last viewedTue Jan 24 19:25:30 UTC 2017
Pages16
Paragraphs187
Words817

Comments