X hits on this document

PDF document

1.0 PENGENALAN - page 24 / 26

102 views

0 shares

2 downloads

0 comments

24 / 26

Untitled-67

68

MOHD. AZHAR, AZMI SHAH & MUHAMAD FAUZI

 • (a)

  Sebuah keluarga harus berupaya menjadi “the driving force” dan memberikan guiding ideas” kepada anak-anak. Oleh yang demikian, adalah sangat perlu, ibubapa dalam zaman “Information and Communication Technology” (ICT) ini memperlengkapkan diri mereka dengan ilmu-ilmu duniawi dan ukhrawi. Mereka mestilah menjadi “knowledgeable parents”. Celik tentang maklumat- maklumat terkini dan teknologi perkomputeran serta berupaya melayari internet.

 • (b)

  Ibubapa juga harus menjadi “role models for changes”. Mereka tidak hanya mengarah atau menunjuk-arah bahkan mempraktikkan apa yang diajarkan dan menyertai perubahan demi menunjukkan anak-anak tentang bagaimana perubahan harus dihadapi dan ditangani (managing changes).

 • (c)

  Ibubapa juga perlu menjadikan diri mereka sebagai penjana kreativiti emosi anak-anak. Emosi anak-anak perlu dipantau dan disalurkan secara kreatif ke saluran-saluran yang bertepatan dengan syara’ dan nilai-nilai kemanusiaan sejagat.

 • (d)

  Perkembangan potensi anak-anak juga perlu seimbang dan unsur-unsur seperti kognitif (inkuiri), afektif (emosi), kreatif (astetik), bahasa (sosial), psiko-motor (fizikal) perlulah diberi perhatian yang seimbang dan saksama. Ketidak-seimbangan bermakna akan pincanglah anak-anak kita apabila melayari dunia teknologi maklumat yang sungguh global ini.

 • (e)

  Justeru itu, untuk mencapai semua ini, kemahiran yang amat penting kepada ibubapa ialah “family management”. Inilah kemahiran yang masih belum dibincangkan dan diwacanakan secara ekstensif dalam kerangka pendidikan kekeluargaan Melayu. Kita banyak membicarakan tentang keilmuan asas fardhu ‘ain dan fardhu kifayah kepada bakal-bakal ibubapa tetapi biasanya membiarkan mereka belajar kemahiran mengurus keluarga melalui “trial and error basis” atau “far-end technique” tanpa memberikan panduan- panduan yang deskriptif terhadap “family and crisis management”.

 • (ii)

  Anak-anak – anak-anak pula lebih menjadi individu yang berada di “receiv- ing end of the process”. Mereka boleh dilihat dalam dua watak:

  • (a)

   Menerima perubahan melalui tauladan- anak-anak lebih mudah melihat gerak-geri individu di sekelilingnya dan meniru gaya mereka. Kaedah peniruan memang merupakan kaedah yang paling kerap digunakan oleh kanak-kanak hingga ke peringkat adolescence atau remaja jika dikaji dari perspektif psikologi. Oleh yang demikian, amat tepatlah jika kita meng- hidangkan kepada mereka contoh-contoh teladan yang mulia untuk ditiru.

  • (b)

   Kanak-kanak juga merupakan kumpulan yang paling aktif dan pantas perkembangan emosinya dalam sesebuah keluarga. Ini akan memberikan

68

02/16/2007, 18:16

Document info
Document views102
Page views105
Page last viewedWed Jan 18 22:44:41 UTC 2017
Pages26
Paragraphs430
Words9433

Comments