X hits on this document

56 views

0 shares

0 downloads

0 comments

19 / 23

آموزش زبان انگليسي در اينترنت1

         اينترنت امكانات بسياري را براي ارائه آموزشهاي مختلف ارائه مي‌دهد. يكي از اين امكانات سايتهاي آموزشي است كه باعث مي‌شود فرد از طريق اينترنت به آموزش بپردازد. در بعضي موارد اين امكانات به صورت چند رسانه‌اي قابل استفاده مي‌باشد. از جمله اين برنامه‌ها، آموزش زبان انگليسي مي‌باشد كه مي‌توان براي اين نوع آموزش مزايايي به شرح زير برشمرد:

هر فرد مي‌تواند به تنهايي كل درس يا بخشي از آن را چندين بار تكرار كند،

امكان آموزش در هر ساعتي كه فرد بخواهد وجود دارد،

امكان شركت در آزمون هر درس و تشخيص ميزان پيشرفت توسط خود فرد.

در اينترنت سايتهاي مختلفي به صورت رايگان جهت اين نوع آموزش وجود دارد از جمله:

          1) Learn English with Sanako

          http://www.esl-lab.com

در اين سايت مطالب آموزشي از سطح مبتدي تا پيشرفته دسته‌بندي گرديده است و فرد با توجه به سطح مورد نياز خود يادگيري را مي‌تواند شروع كند. به عنوان مثال وقتي در سطح ‌Medium روي يك مطلب كه در واقع عنوان درس مي‌باشد كليك شود در صفحه جديد با انتخاب گزينه Go to quiz script يا Text completion quiz و سپس انتخاب play فرد مي‌تواند مطالب را بخواند، بشنود، با لغات مهم آشنا شود و در دو نوع آزمون براي هر درس شركت كند و نتايج آزمون را بلافاصله مشاهده كند.

2) The English Learning Solution

http://www.englishjet.com/english_courses_files/testes.html

در اين سايت فرد مي‌تواند در آزمون سطح شركت كرده و سطح مناسب خود را پيدا كند. با انتخاب گزينه Resources در سمت چپ صفحه، امكان دستيابي به آزمونهاي مختلف ساير سايتها، روزنامه‌ها، فرهنگها، اخبار و... كه مي‌تواند در يادگيري زبان انگليسي مؤثر باشد وجود دارد. از نكات جالب در اين سايت مي‌توان به امكان تعيين سطح توسط خود سايت اشاره نمود به اين صورت كه اگر فرد به درستي به سؤالها پاسخ ندهد خود سايت سطح مناسب را پيشنهاد مي‌كند.

3) BBC. Learning English

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish

1) ثريا ضيايي (كارشناس ارشد كتابخانه علوم اداري و اقتصادي دانشگاه فردوسي مشهد)

Document info
Document views56
Page views56
Page last viewedFri Oct 21 01:03:28 UTC 2016
Pages23
Paragraphs396
Words7190

Comments