X hits on this document

115 views

0 shares

0 downloads

0 comments

20 / 33

Kioto 1997

Kioton pöytäkirjassa asetetaan sitovat tavoitteet päästöjen vähentämiseksi kullekin teollisuusmaalle velvoitekaudelle 2008–2012.

Tavoitteena oli vähentää teollisuusmaiden päästöjä 5 % vuoteen 1990 verrattuna.

Tavoitteiden toteutustavasta kukin pöytäkirjan allekirjoittanut maa tai maaryhmä (EU) päättää itsenäisesti.

Bali 2007

Indonesian Balilla joulukuussa 2007 järjestetyssä Yhdistyneiden Kansakuntien ilmastonmuutoskonferenssissa päästiin yksimielisyyteen neuvottelujen aloittamisesta vuoden 2012 jälkeistä aikaa koskevasta kattavasta kansainvälisestä sopimuksesta.

Neuvottelut uudesta sopimuskokonaisuudesta on määrä saada päätökseen Kööpenhaminassa joulukuussa vuonna 2009 pidettävässä osapuolikokouksessa.

EU:n ilmasto- ja energiapaketti

EU:n komissio antoi vuoden 2008 tammikuussa säädösehdotukset päästöjen rajoittamiseen sekä uusiutuvan energian edistämiseen tähtäävistä toimista.

Kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä vuodesta 1990.

Uusiutuvien energialähteiden osuus EU:ssa nostetaan 8,5 prosentista energian loppukulutuksesta vuonna 2005 vuoteen 2020 mennessä 20 prosenttiin.

2020 mennessä parannetaan energiatehokkuutta 20 prosenttia.

20

11.12.2008

Ilmastoneuvottelut ja EU:n päästötavoitteet

  • -

    Kansainvälinen ilmastopolitiikka -

Document info
Document views115
Page views115
Page last viewedFri Jan 20 14:17:46 UTC 2017
Pages33
Paragraphs503
Words1229

Comments