X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 101 / 255

1152 views

0 shares

0 downloads

0 comments

101 / 255

11.

Modicon. Modsoft. Lite Programmer User Manual.// AEG Schneider Automation, Inc. North Andover, MA 01845.

12.

Modicon Micro. Ladder Logic. Manual// AEG Schneider Automation, Inc., North Andover, MA 01845, 1995.

13.

Modicon 512/612 Micro PLC. Hardware User Manual.// AEG Schneider Automation, Inc.

14.

Robotics and Automation // IEEE International Conference , Proceedings vol.1, vol.2, vol.3, 1992, France.

Priekšmeta mācīšanas metode:

Lekcijas, praktiskās nodarbības, studiju darbs. Praktiskajās nodarbībās tiek apgūta projektēšanas tehnoloģija.

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme:

Eksāmens                                    50%

Studiju darbs                               40%

Darbs grupā                                 10%

Kopā                                           100%

Prasības priekšmeta apguvei:

Piedalīšanās grupu darbā, studiju darba savlaicīga izstrāde, eksāmena savlaicīga nokārtošana.

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām:

Iepriekšējo nodarbību tematikas apguve, lai spētu veikt projektēšanas tālākos soļus.

Kalendārais plāns.

Ne

dēļa

Lekcijas temats

1

Elastīgo ražotņu vieta un loma ražošanā

2

Datorvadības sistēmu attīstības vēsture

3

Datorvadības sistēmu izplatība, salīdzinājums pa valstīm

4

Datorvadības sistēmu vispārīgā struktūra un vadība

5

Ražošanas tehnoloģijas

6

Elastīgās ražošanas teorētiskie jautājumi

7

Darba operācijas

8

Darbības ciklogrammas

9

Elastīgās ražošanas struktūrvienības

10

Elastīgo moduļu klasifikācija

11

Rūpnieciskie roboti

12

Rezonances roboti

13

Lokālās automātikas elementi

14

Apakšējā līmeņa vadības programmas

15

Interpolācija

16

Universālās vadības iekārtas

17

Vadības iekārtu sajūgšana ar objektu

18

Specializētās vadības iekārtas

19

Kontrole un diagnostika elastīgajā ražošanā

20

Projektēšanas tehniskais uzdevums

21

Signālu kopas izstrāde

22

Algoritmizācija

23

Daudzautomātu struktūras

101

Document info
Document views1152
Page views1186
Page last viewedWed Jan 18 18:24:08 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments