X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 102 / 255

1210 views

0 shares

0 downloads

0 comments

102 / 255

24

Vadības sistēmas dzīvīguma paaugstināšana

25

Finitautomāta jēdziens

26

Abstraktais automāts

27

Struktūrautomāts

28

Finitautomāti uz PLM un PLD bāzes

29

Finitautomāti ar kombinēto bāzi

30

Programmējamie loģiskie kontroleri PLC

31

PLC SIMATIC

32

PLC MODICON, MODICON MICRO

33

PLC programmēšanas varianti

34

Papildbloki

35

Programmatūra MODSOFT

36

PLC ieslēgšana vadības sistēmā

Studiju darba tematika: uzprojektēt elastīgās ražotnes iecirkņa datorvadības sistēmu un sastādīt programmu divos variantos – uz mikroprocesora vai mikrokontrolera bāzes un uz finitautomātu bāzes.

Praktisko nodarbību tematika:

1.

Tehniskā uzdevuma sastādīšana.

2.

Signālu kopu veidošana.

3.

Ciklogrammas izveidošana.

4.

Algoritmizācija normālam darbam.

5.

Algoritmizācija kļūdu gadījumā.

6.

Vadības iekārtas struktūrshēma.

7.

Lokālā automātika.

8.

Objektu pieslēgiekārtas.

9.

Vadības datora izvēle.

10.

Programmēšana apakšējā līmenī.

11.

Programmēšana augsējā līmenī.

12.

Finitautomāta sintēze.

13.

Paplašināšana pēc izejām un termiem.

14.

Paplašināšana pēc ieejām.

15.

Vadības sistēmas projektēšana uz PLM elementiem.

Uzskates un mācību procesa tehniskie līdzekļi

Mācību procesa nodrošinājumā ietilpst Modicon Micro 612 tipa programmējamie loģiskie kontroleri PLC, bibliogrāfijā norādītā Modicon literatūra, licenzēta programmpaketes MODSOFT (firmas Schneider Automation dāvinājums).

Kopā ar firmu “Olimps” un “Schneider Automation” tiek izstrādāts laboratorijas darbu komplekss – nelielas naftas eksportēšanas ostas vienota datorvadības sistēma ar rezervuāru, cauruļvadu un tankkuģu saimniecību. Paredzēta objekta modelēšana, vadības un darbības vizualizācija, pakete Factory Link. Komplekss dos iespēju katram studentam variēt vadības uzdevumus dažādos līmeņos.

Mācību spēks Andris Ozols Dr. sc. ing., docents

RTU studiju priekšmetsProgrammējamie loģiskie kontroleri PLC” (speckurss)

Studiju programma Automātika un datortehnika

102

Document info
Document views1210
Page views1244
Page last viewedFri Jan 20 12:40:45 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments