X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 104 / 255

1277 views

0 shares

0 downloads

0 comments

104 / 255

atmiņas apgabali, instrukcijas un operandu apgabali. Darbības ar kontaktiem. Darbības ar izejām. Pārējās pamata instrukcijas.

6.

Lietojumprogrammas kodu bloki: OB, SFB, SFC, FC, FB un  datu bloki DB. Kodu bloku veidošana.  

6.ned.

7.

Organizācijas bloku (OB) veidi un programmas struktūra. Bloku izsaukšanas hierarhija. Bloku mainīgie.  

7.ned.

8.

Aparatūras konfigurēšanas pamati ar STEP 7 palīdzību. S7-300 moduļu adresācija. Moduļu fiksēta adresācija.

8.ned.

9.

Datu un parametru tipi. Datu elementāri tipi. Datu salikti tipi.

9.ned.

10.

Lietotāja noteikti tipi. Datu parametriski tipi. Saliktu datu tipu pielietojums.

10.ned.

11.

Masīva (ARRAY) un struktūras (STRUCT) izmantošana. piekļūšanai datiem. Datu bloku veidošanas pamatjēdzieni.

11.ned.

12.

Industriālās komunikācijas nozīme tehnoloģisko procesu vadības sistēmu izveidē. Industriālās komunikācijas apakštīkli.

12.ned.

13.

Punkts punkta saskarne (Point-to-Point Interface – PPI). Daudzpunktu saskarne (Multipoint Interface – MPI).

13.ned.

14.

Industriālais apakštīkls PROFIBUS (Process Field BUS).

14.ned.

15.

PROFIBUS protokoli atbilstoši Eiropas standartam NE 50 170. Industriālais apakštīkls PROFIBUS-DP.  

15.ned.

16.

Industriālais apakštīkls Industrial Ethernet atbilstoši starptautiskam standartam IEEE802.3.

16.ned.

17.

Labor. darbs: S7 CPU 300 konfigurēšana, programmas veidošana un pārbaude.

9.ned.

18

Labor. darbs: S7 CPU 300 pamata instrukcijas, to pielietojums.

10.ned.

19.

Labor. darbs: Organizācijas bloki (OB) un kļūdu diagnostika.

11.ned.

20.

Labor. darbs: Strukturētas programmas veidošana.

12.ned.

21.

Labor. darbs: Komunikācija MPI apakštīklā izmantojot komunikācijas sistēmas funkcijas SFC.

13.ned.

22.

Labor. darbs: Komunikācija MPI apakštīklā izmantojot globālos datus.

14.ned.

23.

Labor. darbs: Komunikācija PROFIBUD-DP apakštīklā.

15.ned.

24.

Labor. darbs: Komunikācija Industrial Ethernet apakštīklā.

16.ned.

RTU studiju priekšmetsEkspertu novērtējumu sistēmas”

Mācību spēks:  Zigurds Markovičs, Dr.h.inž., profesors.

Studiju programma: AUTOMĀTIKA UN DATORTEHNIKA

Studiju veids: Akadēmiskā izglītība

Studiju līmenis: Maģistru studijas

Studiju virziens: Datorvadības sistēmas

Mācību priekšmeta apjoms: 4 KP

Mācību priekšmeta mērķis:

Sniegt akadēmisku izglītību datorvadības sistēmu specialitātes maģistrantiem ekspertu sistēmu jomas ekspertu novērtējumu apakšjomā, sagatavojot tos arī praktisku uzdevumu veikšanai darbā ar ekspertu informāciju.

104

Document info
Document views1277
Page views1311
Page last viewedMon Jan 23 02:33:50 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments