X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 106 / 255

1133 views

0 shares

0 downloads

0 comments

106 / 255

paņēmieni; individuālie paņēmieni; kolektīvie paņēmieni; jauktie paņēmieni

3

Ekspertu eksperimenta sagatavošana; ekspertu kolektīva izveide; anketu sastādīšana; zināšanu inženiera darbs ar ekspertiem

4

Ekspertu eksperimenta realizācija; priekšnoteikumu ievērošana; eksperimenta realizācija

5

Eksperimenta rezultātu apstrāde; ekspertu vienprātības pakāpes noteikšana; vienprātības pakāpe ranžējot; vienprātības pakāpe pāru salīdzinājumu gadījumā; vienprātības pakāpes uzlabošanas metodes; rezultējošā ranžējuma iegūšana; rezultējošais ranžējums no atsevišķiem ranžējumiem; rezultējošais ranžējums pāru salīdzināšanas gadījumā; rezultējošo vērtējumu iegūšana; ekspertu vērtējumu vidējie lielumi; kvantitatīvie rādītāji ranžēšanas gadījumā; kvantitatīvie rādītāji pāru salīdzināšanas gadījumā; kvantitatīvie rādītāji pakāpenisku salīdzinājumu gadījumā; intervālu metode; kvantitatīvie rādītāji pāru salīdzināšanas gadījumā ar pārākuma pakāpes uzrādīšanu

6

Ekspertu vērtējumu apstrāde vairāku kvalitātes kritēriju gadījumā

7

Delfi metode; priekšnosacījumi; eksperimenta sagatavošana; eksperimenta norise; rezultātu apkopošana

8

Praktiskais darbs ar ekspertu kolektīvu

9

Studiju darbs ekspertu novērtējumu sistēmās

Studiju darba uzdevums:

1.

Veikt ekspertu datu apstrādi ar gatavas programmatūras palīdzību.

2.

Sastādīt datorprogrammu kāda ierobežota ekspertu eksperimenta datu apstrādei.

Praktisko nodarbību tematika:

Praktiskajos darbos kopā ar studentiem tiek apstrādāts kāds datu masīvs pēc tām metodēm un tādā kārtībā, kā parādīts šī materiāla nodaļā – mācību priekšmeta uzdevumi.

Uzskates un mācību procesa tehniskie līdzekļi

Ir ekspertu datu masīvi, kas iegūti praktiskā  darbā ar ekspertiem.

Ir studentu sastādīta ekspertu datu apstrādes programmpakete, sākot no ekspertu vienprātības pakāpes noteikšanas, līdz rezultējošā vērtējumu iegūšanai.

Ir  metodiskie materiāli par matemātisko metožu un datoru programmpaketes lietošanu.

RTU studiju priekšmetsKrāsu attēlu apstrāde”

Mācību spēks: Aleksandrs Glazs, Dr.h.inž., profesors

                       Katrina Krečetova, asistente

Studiju programma: AUTOMĀTIKA UN DATORTEHNIKA

Studiju veids: Akadēmiskā programma

Studiju līmenis: Maģistra studijas

Studiju virziens: ATTĒLU APSTRĀDE UN DATORGRAFIKA

Mācību priekšmeta apjoms: 3 KP

Mācību priekšmeta mērķis:

Sniegt akadēmisko izglītību krāsu attēlu apstrādē.

Mācību priekšmeta uzdevumi:

Apgūt krāsu attēlu apstrādes metodes - saspiešanu, transformācijas, krāsu attēlu uzlabošanas metodes, krāsu apgabalu izdalīšanu.

106

Document info
Document views1133
Page views1167
Page last viewedWed Jan 18 00:21:21 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments