X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 113 / 255

1270 views

0 shares

0 downloads

0 comments

113 / 255

infrastruktūras elementus un tehnoloģiju dzīves ciklus.

teorētiskos jautājumus, gan situāciju analīzi ar uzdevumu sniegt priekšlikumus

Spēj argumentēt signālu apstrādes sistēmu  tehnoloģiju ieviešanas (vai arī neieviešanas) nepieciešamību, atkarībā no ražošanas  procesa veida.

Situācijas analīzei izstrādāts  procesu uzlabošanas plāns, izmantojot gatavus tehnoloģiju komponentus.

Spēi Izmantojot atbilstošus rīkus, spēj patstāvīgi izmantot gatavas metodes un modeļus, lai  integrētu tos ražošanas procesos, izvēloties paredzētajiem mērķiem piemērotākos risinājumus

Patstāvīgi izpildīts praktiskais darbs

Spēj uzraudzīt signālu apstrādes tehnoloģijas veiktspēju ražošanas  procesos.

Patstāvīgi izpildīts praktiskais darbs

Priekšmeta struktūra

Daļa

Semestris

KP

Stundas nedēļā

Pārbaudījumi

Rudens

Pavasara

Vasaras

Lekcijas

Prakt d.

Laborat

Ieskaite

Eksām.

Darbs

1.

*

4.0

3.0

0.0

1.0

*

113

Document info
Document views1270
Page views1304
Page last viewedSun Jan 22 20:51:55 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments