X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 12 / 255

1150 views

0 shares

0 downloads

0 comments

12 / 255

Epidiaskops Vega Opus4

Filmu projektors Medium 536 P

Programmatūra CAD sistēma Solid Works EDU – 20 licences

SIEMENS Automatizācijas klasē ir:

Apmācības stends „Pamatkurss programmējamo loģisko kontrolleru apmācība” – 8 gab.

Apmācības stends „Komunikācija PROFIBUS DP apakštīklā ar RT 200S” – 2 gab.

Apmācības stends „Komunikācija PROFIBUS DP apakštīklā ar N-sekotāju” – 1 gab.

Apmācību stends „Komunikācija atvērtos industriālos tīklos”- 1 gab.

Apmācību stends „Frekvenču pārveidotājs MicroMaster Vektor”- 1 gab.

Apmācību stends „Komunikācija MPI apakštīklā”- 1 gab.

Apmācību stends „ASI komunikācija un LOGO!”- 1 gab.

Apmācību stends ‘Komunikācij PROFINET tīklā”- 1 gab.

Apmācību stends „Komunikācija GPRS/GSM tīklā” – 1 gab.

Bezvadu komunikācijas moduļi SCALANCE W788 – 1PRO – 2 gab

DITF DADI materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana notika trīs pamatvirzienos:

1.

datortehnikas atjaunošana un papildināšana;

2.

telpu remonts, jaunu mēbeļu iegāde;

3.

mācību-metodisko materiālu sagatavošana.

Atskaites periodā DADI iegādāta laboratoriju tehnika un datortehnika:

Klēpjdatori – 8

Video projektors – 3

Datori – 12

Printeri – 2

Atskaites periodā Attēlu apstrādes un datorgrafikas profesora grupas datorklasē tika iegādāti paši modernākie Dell datori ( PSW-390, PSW-490) ar LCD 32” displejiem. Pašlaik datorklasē ir moderni IBM , 20”un 24” Macintosh, Dell datori, ko nodrošina Dell optiskais Switch.

Datoru tīklu un sistēmu tehnoloģijas katedrā izveidota D-Link laboratorija ar 10 darba vietām ( viena darba vieta -  jaudīgs dators, 17 collu LCD monitors, D-Link biznesa klases komutators (DWS-3024) kā arī 2 D-Link bezvadu piekļuves punkti ( Wireless Access Points DWL-3500 AP).

Izremontēta un ar video tehniku aprīkota auditorija M1/4-341.

Mācību procesa nodrošinājums ar mācību literatūru, galvenokārt, pamatojas uz RTU bibliotēkas iespējām, kuras kopējo fondu veido ap 2 miljoni sējumu ( apmēram puse ir mācību literatūra). RTU bibliotēkā ir datoru klase ar 8 darba vietām, kas pieslēgta Latvijas bibliotēkas datu bāzei ALRPH un Internetam. Zinātniskā literatūra sakopota arī nelielās profesoru grupu lasītavās, kurās ir ne tikai mācību grāmatas, bet arī žurnāli un konferenču materiāli.

Datorklašu un laboratoriju tehniskais nodrošinājums ļauj sasniegt programmas formulētos mērķus.

Izstrādāta internetā datu bāze, kurā redzams studentu lekciju un praktisko nodarbību apmeklējums.

2008./2009. mācību gadā institūtā noorganizēta un atvērta starpfakultāšu „Industriālo robotu laboratorija”. Projektā piedalījās DITF institūti DADI un LDI, Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte, Transporta un mašīnzinību fakultāte. Laboratorijā uzstādīts industriālais robots ABB IRB1600, 10 galda datori ar serveri, licenzēta programmatūra „Robot Studio” 20 darba vietām.

Sakarā ar krasu finansējuma samazinājumu 2009. un 2010. gadā jaunas laboratorijas iekārtas vai datortehnika nav iegādātas.

5. 4. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā

12

Document info
Document views1150
Page views1184
Page last viewedWed Jan 18 18:03:11 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments