X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 120 / 255

1325 views

0 shares

0 downloads

0 comments

120 / 255

Pirms lekcijas un praktiskajām nodarbībām jāatkārto iepriekšējās lekcijas viela. Pirms laboratorijas darbu izpildes ir jāiepazīstas ar konkrētu algoritmu un izstrādāt programmu, kas realizē šo algoritmu ar datora palīdzību.

Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati:

Datorredzes metodes attīstības tendences un lietošanas sfēras (t.s. datorgrafikā un intelektuālos robotos).

Kalendārais plāns.

Nedēļa

Lekcijas temats

Laboratorijas darbi un praktiskās nodarbības

1

Ievads datorredzē. Attēla uztveršanas procesa modelēšana. Tiešā un inversā perspektīvā transformācija viendabīgās koordinātēs

2

Tiešā un inversā perspektīvā transformācija viendabīgās koordinātēs

3

Tiešā perspektīvā transformācija ar divām atskaites sistēmām.

4

Inversā perspektīvā transformācija ar divām atskaites sistēmām

5

Tiešā perspektīvā transformācija ar divām atskaites sistēmām. Inversā perspektīvā transformācija ar divām atskaites sistēmām

6

Perspektīvie kropļojumi

7

Perspektīvie kropļojumi

8

Stereoskopiskā uztvere

9

Stereoskopiskā uztvere

10

Telekonferences

11

Projektīvie invarianti. Divdimensiju projektīvās koordinātes

12

Projektīvie invarianti. Divdimensiju projektīvās koordinātes

13

2D un 3D objektu attēlošanas specifika. Objektu atjaunošana

14

2D un 3D objektu attēlošanas specifika. Objektu atjaunošana

15

Klipu veidošana

16

Klipu veidošana

RTU studiju priekšmets „Medicīnas elektroniskās un datorizētās sistēmas”

Mācību spēks:I. Markoviča, docente, Juris Lauznis,lektors

Studiju programma:Automātika un datortehnika

120

Document info
Document views1325
Page views1359
Page last viewedTue Jan 24 10:00:23 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments