X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 122 / 255

1290 views

0 shares

0 downloads

0 comments

122 / 255

-

mikrodators kā katras mūsdienu elektroniskās iekārtas sastāvdaļa; kas "pozitīvs" un "negatīvs" šai pieejai;

-

drošums un rezervēšana, to iespējamā realizācija.

2.Telemedicīna

-

kas ir un kam domāta telemedicīna;

-

telemedicīnas standarti;

-

telemedicīnas sistēmas un tīkli.

3.Medicīnas  iekārtu   un   sistēmu  drošība  atbilstoši  Eiropas  Kopienas Direktīvām.

kas  ir direktīvas,  standarti  un  pamatprasības  medicīnas iekārtu drošībai;

-direktīvas:

-

medicīnas iekārtas;

-

aktīvie implanti;

-

laboratorijas iekārtas.

-Latvijas Republikas normatīvie akti. Kalendārais plāns (lekciju tēmas):

1.

Medicīnas iekārtas, to nosacītā klasifikācija

2.

Diagnostikas iekārtas un to darbības pamatprincipi:

-

tiešās un netiešās reģistrācijas iekārtas; laboratorijas iekārtas;

-

vizuālās diagnostikas iekārtas:

-

rentgeniekārtas;

-

datortomogrāfija

-

kodolu magnētiskā rezonanse

-

ultraskaņas skeneri;

-

endoskopi.

3.Ārstniecības iekārtas.

4.

Datorsistēmas medicīnā (Mūsdienu medicīnas aparātu būves pamatprincipi - diskusija)

5.

Digitalis kardiogrāfijas sistēmas

6.

Monitorsistēmas

-

pacienta monitors kā datorsistēma

-

monitorsistēmu tīkli

7.

Ārstniecības iekārtu vadības un kontroles sistēmas;

8.

Digitālās rentgensistēmas.

9.

Radioloģijas informatīvās sistēmas un attēlu arhīvi

10.

Telemedicīna un telemedicīnas sistēmas (diskusija)

11.Medicīnas iekārtu un sistēmu drošība (diskusija)

Mācību gaitā tiek demonstrētas pārnesamās iekārtas un to mezgli (2.,6.); Interaktīvās demonstrācijas programmas (2., 7), personālās informatīvās sistēmas (5., 8., 9), pielietojuma programmas (7.,10).

Uztveramībai izmantoti materiāli no firmu Shimadzu, AGFA, General Electric, PIE Medical, Cardio Control un Ortho Diagnostic inženieru apmācību programmām (atļautā robežās).

Ieteicamā periodiskā literatūra pielikumā.

Periodiskā literatūra

1.

Medical Products Manufacturing News, Canon Communications, Inc.publication, USA

122

Document info
Document views1290
Page views1324
Page last viewedMon Jan 23 10:41:11 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments