X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 125 / 255

1054 views

0 shares

0 downloads

0 comments

125 / 255

Prasības priekšmeta apguvei:

Regulāra nodarbību apmeklēšana, laboratorijas darbu pildīšana noteiktajos termiņos. Studiju darba pildīšana un aizstāvēšana.

Priekšmeta situācijas apraksts un analīze:

Reālo situāciju apraksts un analīze, kur tiek izmantotas datorgrafikas metodes,.

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām:

Pirms lekcijas jāatkārto iepriekšējās lekcijas viela. Pirms laboratorijas darbu izpildes ir jāiepazīstas ar konkrētu algoritmu un izstrādāt programmu, kas realizē šo algoritmu ar datora palīdzību.

Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati:

Datorgrafikas attīstības tendences un lietošanas sfēras.

Kalendārais plāns.

Ne

dēļa

Lekcijas temats

Laboratorijas darbi

1

2D objektu attēlošanas specifika. Attēlošana dažādās koordinātu sistēmās.

2

Punktu un līniju dzēšanas operācijas.

3

Punktu un līniju dzēšanas operācijas.

4

Daudzstūru un virsmu dzēšana.

5

Daudzstūru un virsmu dzēšana.

6

Lietotāju grafiskais interfeiss.

7

3D objektu attēlošana. Kvadrātiskās virsmas.

8

3D objektu attēlošana. Kvadrātiskās virsmas.

9

Splainu funkcijas.

10

Interpolācijas metodes, izmantojot kubiskos splainus.

11

Interpolācijas metodes, izmantojot kubiskos splainus.

12

Bezjē līknes un virsmas.

13

Virsmu uzdošana, pārveidojot līknes pa veidulēm.

14

Fraktālās ģeometrijas metodes.

15

3D transformācija. 3D skatījums. Projekcijas un perspektīvie pārveidojumi.

16

Apgaismošanas modeļi.

125

Document info
Document views1054
Page views1088
Page last viewedSat Dec 10 15:05:49 UTC 2016
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments