X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 127 / 255

1147 views

0 shares

0 downloads

0 comments

127 / 255

Priekšmeta saturs tiek nepārtraukti papildināts ar informāciju par jaunumiem datoru grafiskajās sistēmās un to programmnodrošinājumā. Laboratorijas darbu uzdevumi tiek atbilstoši koriģēti, ievērojot grafisko līdzekļu pieejamību.

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām:

Pirms lekcijām jāatkārto iepriekšējo lekciju viela par tēmu, vai jāizlasa norādītā literatūra. Laboratorijas darbu veikšanai ir jāiepazīstas ar programmēšanas vidi

attiecīgajai datorsistēmai.

Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati:

Datorgrafikas programnodrošinājuma attīstības tendences un lietošanas sfēras. Reālistisku attēlu veidošanas līdzekļi un metodes. Grafisko plašu un paātrinātāju jaunākie modeļi un programmēšanas iespējas.

Kalendārais plāns:

Nedēļa

Lekcijas temats

1-2.

Grafiskās plates, tipi, lietojums, iespējas ,Windows grafiskā izvade.

3.

Direct3D, DirectX SDK uzbūve, darbības principi.

4.

DirectDraw interfeiss.

5.

Telpisku ķermeņu uzdošanas metodes.

6.

Vizualizācijas paņēmieni.

7.

Klipu veidošana.

8.-10.

OpenGl arhitektūra.

11.

Primitīvi un attēla veidošana.

12.-13.

Ģeometriskie pārveidojumi un projekcijas.

14.-15.

Reālistisku attēlu veidošana.

16.

Darbs ar tekstūrām.

RTU studiju priekšmets „Datorgrafika Internetā” (speckurss)

Mācību spēks: Ivars Kivlāns inž. zin. maģ. lekt.

Studiju programma: Automātika un datortehnika

Studiju veids: akadēmiskā programma

Studiju līmenis: maģistra

Studiju virziens: Attēlu apstrāde un datorgrafika

Mācību priekšmeta apjoms: 3 KP.

Mācību priekšmeta mērķis:

Sniegt profesionālo izglītību attēlu apstrādē tīklā, apgūstot teorētiskās zināšanas un izstrādājot praktiskās iemaņas Internet tīkla lietojumprogrammu uzbūvē un izveidē.

Mācību priekšmeta uzdevumi:

127

Document info
Document views1147
Page views1181
Page last viewedWed Jan 18 15:25:48 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments