X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 132 / 255

1271 views

0 shares

0 downloads

0 comments

132 / 255

pielietošana. Materiālu projicēšana.

15

Modelēšana. Apakšobjektu modelēšana. Karkasveida modelēšana. Modelēšana ar virsotņu palīdzību. Modelēšana ar malu palīdzību. Modelēšana ar “ribu” palīdzību. Animācija un kadrēšana. Animācijas izveides principi. Objektu izveide sižeta iegūšanai. Projektu plānošana. Darbs ar failiem. Animācijas vadības instrumenti.

16

Modelēšana. Apakšobjektu modelēšana. Karkasveida modelēšana. Modelēšana ar virsotņu palīdzību. Modelēšana ar malu palīdzību. Modelēšana ar “ribu” palīdzību. Animācija un kadrēšana. Animācijas izveides principi. Objektu izveide sižeta iegūšanai. Projektu plānošana. Darbs ar failiem. Animācijas vadības instrumenti.

RTU studiju priekšmets „Grafika Delphi client/server vidē”

Mācību spēks: Ivars Kivlans inž. zin. maģ. lekt.

Studiju programma: Automātika un datortehnika

Studiju veids: akadēmiskā programma

Studiju līmenis: maģistra

Studiju virziens: Attēlu apstrāde un datorgrafika

Mācību priekšmeta apjoms: 2KP

Mācību priekšmeta mērķis:

Sniegt   profesionālu   izglītību   grafiskās   informācijas   nodošanā   un   apstrādē datortīklu vidē, izmantojot klienta/servera tehnoloģiju.

Iegūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas informācijas apmaiņai starp attālinātiem datoriem. Apgūt grafisko līdzekļu un attiecīgā programnodrošinājuma pielietošanu un izstrādi.

Mācību priekšmeta uzdevumi:

Iemācīt klienta/servera programmu izstrādes paņēmienus un metodes.  Apgūt CORBA vai jaunāku tehnoloģiju pielietošanu datu pārraidei tīklā.

Laboratorijas darbos iegūt praktiskas iemaņas grafisko failu veidošanā, meklēšanā, apstrādē un nosūtīšanā pa tīklu ar vai bez datu bāzu izmantošanas, izstrādājot patstāvīgu programnodrošinājumu (Delphi, Java, CORBA vide).

132

Document info
Document views1271
Page views1305
Page last viewedSun Jan 22 20:52:00 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments