X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 134 / 255

1094 views

0 shares

0 downloads

0 comments

134 / 255

6.

Interfeisa lietošana, galvenās metodes.

7.

Grafisko failu pārsūtīšana tīklā, izmantojot Delphi.

8.

CORBA realizācija Delphi vidē.

Laboratorijas darbu tēmas

1-2

Klienta programmas veidošana.

3-4

Servera programmas veidošana.

5-6

Plūsmu un failu lietošana grafiskās informācijas pārsūtīšanai.

7-8

Grafisko formātu lietošana.

RTU studiju priekšmets "Datoru tīklu projektēšanas teorija"

12216 Datoru tīklu un sistēmu teholoģijas katedra

Vispārīgā informācija

Kods

DST452

Nosaukums

Datoru tīklu projektēšanas teorija

Studiju priekšmeta statuss programmā

Obligātais/Obligātais izvēles

Studiju priekšmeta līmenis

Augstākā līmeņa

Studiju priekšmeta tips

Akadēmiskais

Tematiskā joma

Datorika

Atbildīgais mācībspēks

Zagurskis Valerijs - Habilitētais doktors, Profesors

Apjoms daļās un kredītpunktos

1 daļa, 3.0 kredītpunkti, 4.5 EKPS kredītpunkti

Studiju priekšmeta īstenošanas valodas

LV, EN, RU

Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja tālmācības ceļā

Nav paredzēts

Anotācija

Datoru tīklu ražības novērtējums; kanālu un līdzekļu caurlaides spēja;drošības politikas formēšana sistēmu tīklu līmenī; sistēmas interfeisa izstrāde; interfeisa cilvēks-dators izstrāde; tīkli un datu bāzes; programmu un loģiskā projekta izstrāde; datu komunikāciju projektēšana;tīklu un sistēmu vadības projektēšana.

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un prasmēs

Sagatavot speciālistus, kas spēj izmantot, piemeklēt un izstrādāt dažādās tīklu proektešanas tehnoloģijās sakņotus procesu attīstību veicinošus risinājumus

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi

Patstāvigais darbs par visām lekciju tēmām, kas saistits ar inovatīvu tehnoloģiju izpratni. Darba tēmas uzdod individuāli.   

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām:     

pirms semināra izpildes studentam jābūt sagatavotai atskaites teorētiskai daļai ar rezultātu pierakstiem; pirms lekcijas vēlams atkārtot iepriekšējās lekcijas vielu, lai varētu aktīvāk apspriest tematus.   

Literatūra

1.D. Yeates, M. Shields, D. Helmy, Systems Analysis and Design, Longman Group, 1994, 416 pp, ISBN 0-2736-0066-4.

2.J. Freer, Computer Communications Networks, IEEE Press, 1996, 382 pp.

3.http://www.mistral.ru

4.D.G. Harrison, N.M. Potel, Performance modelling of communication network and computer architecture, M.A.: Addison-Weslers, N3, 1993, 427 pp.

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju priekšmeta īstenošanai

Katedras datoru klase

Nepieciešamās priekšzināšanas

Pamatzināšanas datortīklos, vai datoru tīkli (DOP319),(DST311), Ievads datoru arhitectūra (DST203)

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti

Tematu izklāsts

Tēma

Stundu skaits

Kataloga struktūras projektēšana

4

Tīkla projektēšanas rīki

2

Uz aģentiem bāzēta komplekso-adaptīvo ražošanas tīklu veidošana

6

Kataloga koka projektēšana

4

Augšējo līmeņu projektēšana

4

Apakšējo līmeņu projektēšana

4

Kataloga koka struktūras noteikšana

4

Kopīgi lietojamo resursu izvietojums

4

Sadaļu un replikāciju veidošanas stratēģijas noteikšana

4

134

Document info
Document views1094
Page views1128
Page last viewedMon Jan 16 13:02:40 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments