X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 139 / 255

1280 views

0 shares

0 downloads

0 comments

139 / 255

Datorizēto automatizēto projektēšanas un tehnoloģisko sistēmu pielietojums modernās ražotnēs.

Mācību priekšmeta uzdevumi:

Dot studentiem iespēju iepazīties ar modernām datorizētā automatizētās projektēšanas (CAD) un tehnoloģiskajām (CAM), inženērijas (CEI) un tiešās ciparu vadības (DNC) sistēmām un to pielietojuma iespējām, apgūt projektēšanas sistēmas CADKEY praktisku lietošanu dažādu projektēšanas uzdevumu veikšanai un iepazīšanās ar citām pasaulē populārām CAD/CAM/CAE/DNC sistēmām, ko izmanto Latvijas uzņēmumos.

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts:

15.

Walt Silva. Basic CADKEY.

16.

Dr.Jonathan Linn. Engeneering Design Graphics with CADKEY.

17.

Ralph Semrock, Assoc. Professor. Hybrid Modeling with CADKEY  Solids Baystate Rechnologies Inc. Introduction and Basic training.

18.

Jerry Kuhn. The CADKEY 97 Cookbook.

19.

Dr. Len Nasman . The CADKEY 97 Project Book.

20.

Dr. Len Nasman. The Cadkey 97 for Windows Workbook.

21.

Roy Wysack. Design Parts with SolidWorks.

22.

Dr. S.C. Jonathan Lin and Dr. F.C. Tony Shiue. Mastercam Version 7.

23.

CAD/CAM Publishing, Inc, CAD Report.

Priekšmeta mācīšanas metode:

Lekcijas, praktiskie darbi pasniedzēja vadībā un patstāvīgais darbs ar mācību, informatīvajiem materiāliem, patstāvīgā praktizēšanās darbā ar projektēšanas sistēmu CADKEY.

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme:

  Atzīme eksāmenā. Eksāmenā tiek vērtēta studenta izpratne par CAD/CAM sistēmu pielietojuma aspektiem atbilstoši lekcijās izskatītajam un praktiskā darbā ar mācību materiāliem apgūtajām tēmām, ja students izvēlas teorētisko eksāmenu vai  projektēšanas uzdevuma izpilde, ja students izvēlas praktisko eksāmenu.

Prasības priekšmeta apguvei:

Regulārs lekciju un praktisko darbu apmeklējums, eksēmnu vai ieskaišu kārtošana termiņā.

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām:

Kursa teorētiskās daļas laikā studentiem ir jāorientējas iepriekš apskatītajā materiālā, jo turpmāk sekojošā informācija bieži ir saprotama tikai iepriekšējā kontekstā. Praktiskajos darbos ar projektēšanas sistēmu CADKEY studentiem tiek doti papildus uzdevumi, kas izpildāmi patstāvīgi ārpus pamata mācību laika datoru klasē. Kalendārais plāns.

Ne

dēļa

Lekcijas temats

1

Teorētiskā kursa apskats

2

Terminoloģija un pielietojamie jēdzieni

3

Projektēšanas un modelēšanas pamatuzdevumi

4

Klasiskais izstrādājuma tapšanas algoritms no idejas līdz fabrikātam

5

Datorizētais izstrādājuma tapšanas algoritms

6

Abu algoritmu sintēze

7

Abu algoritmu sintēze analīze un salīdzinājums

8

Automatizētās projektēšanas sistēmas (CAD)

139

Document info
Document views1280
Page views1314
Page last viewedMon Jan 23 07:35:35 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments